Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19726

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 52/2018/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 08/2016/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư 108/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 08/2016/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 24/05/2018
Ngày có hiệu lực: 10/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2018/TT-BCT

quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
Ngày ban hành: 24/05/2018
Ngày có hiệu lực: 15/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 50/2018/TT-BTC

Chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ và cửa khẩu đường sông theo quy định tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 23/05/2018
Ngày có hiệu lực: 05/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 81/2018/NĐ-CP

Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
Ngày ban hành: 22/05/2018
Ngày có hiệu lực: 15/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 82/2018/NĐ-CP

quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.
Ngày ban hành: 22/05/2018
Ngày có hiệu lực: 10/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 49/2018/TT-BTC

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 21/05/2018
Ngày có hiệu lực: 06/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 04/2018/TT-BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 20/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

24/2018/QĐ-TTg

BAN HÀNH DANH MỤC VÀ LỘ TRÌNH PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG PHẢI LOẠI BỎ VÀ CÁC TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN HIỆU SUẤT THẤP KHÔNG ĐƯỢC XÂY DỰNG MỚI
Ngày ban hành: 18/05/2018
Ngày có hiệu lực: 10/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2018/TT-NHNN

Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 18/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 80/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh
Ngày ban hành: 17/05/2018
Ngày có hiệu lực: 05/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 981
Tổng số trong ngày: 1162
Tổng số trong tuần: 3081
Tổng số trong tháng: 55131
Tổng số truy cập: 3987028