Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20176

văn bản
Số ký hiệu

Luật 35/2018/QH14

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 37 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH
Ngày ban hành: 20/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 35/2018/TT-BVHTTDL

Sửa đổi Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL, 10/2013/TT-BVHTTDL, 11/2014/TT-BVHTTDL và 04/2016/TT-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 19/11/2018
Ngày có hiệu lực: 15/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 33/2018/QH14

Ngày ban hành: 19/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 30/2018/QH14

Ngày ban hành: 19/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 32/2018/QH14

Ngày ban hành: 19/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 31/2018/QH14

Ngày ban hành: 19/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 34/2018/QH14

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Ngày ban hành: 19/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 157/2018/NĐ-CP

Quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Ngày ban hành: 16/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 156/2018/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
Ngày ban hành: 16/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 26/2018/TT-NHNN

Quy định về điều tra thống kê tiền tệ, ngân hàng và ngoại hối ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 16/11/2018
Ngày có hiệu lực: 31/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 71
Tổng số trong ngày: 133
Tổng số trong tuần: 27183
Tổng số trong tháng: 8971
Tổng số truy cập: 5182609