Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20601

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 41/2011/NĐ-CP

Quy định chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh, từ trần hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu
Ngày ban hành: 08/06/2011
Ngày có hiệu lực: 01/08/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 17/2011/TT-BTNMT

Quy định về quy trình kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển)
Ngày ban hành: 08/06/2011
Ngày có hiệu lực: 01/08/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2011/TT-BTNMT

Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển) xây dựng bằng phương pháp sử dụng bản đồ nền cơ sở địa lý kết hợp với đo đạc, quan trắc bổ sung số liệu ngoài thực địa
Ngày ban hành: 08/06/2011
Ngày có hiệu lực: 01/08/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 78/2011/TT-BTC

Hướng dẫn không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp; quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của doanh nghiệp
Ngày ban hành: 08/06/2011
Ngày có hiệu lực: 23/07/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 43/2011/TT-BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi
Ngày ban hành: 07/06/2011
Ngày có hiệu lực: 07/12/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 14/2011/TT-BTTTT

Hướng dẫn Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 đối với hàng hoá thuộc diện quản lý ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành: 07/06/2011
Ngày có hiệu lực: 01/08/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL

Sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 07/06/2011
Ngày có hiệu lực: 25/07/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thông tư 21/2011/TT-BYT

Quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế
Ngày ban hành: 07/06/2011
Ngày có hiệu lực: 01/09/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 77/2011/TT-BTC

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng amoniac thuộc mã số 2814.10.00.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Ngày ban hành: 07/06/2011
Ngày có hiệu lực: 22/07/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

32/2011/QĐ-TTg

Về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu
Ngày ban hành: 06/06/2011
Ngày có hiệu lực: 22/07/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ