Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19804

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 137/20148

Ngày ban hành: 08/10/2018
Ngày có hiệu lực: 25/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 140/2018/NĐ-CP

sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày ban hành: 08/10/2018
Ngày có hiệu lực: 08/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 138/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe
Ngày ban hành: 08/10/2018
Ngày có hiệu lực: 01/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 139/2018/NĐ-CP

QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI
Ngày ban hành: 08/10/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 137/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư
Ngày ban hành: 08/10/2018
Ngày có hiệu lực: 25/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2018/TT-BNNPTNT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 03/2018/TT-BNNPTNT NGÀY 9/2/2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, CẤM SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM.
Ngày ban hành: 08/10/2018
Ngày có hiệu lực: 22/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 33/2018/TT-BCT

quy định về Thẻ kiểm tra thị trường
Ngày ban hành: 08/10/2018
Ngày có hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 32/2018/TT-BCT

quy định mẫu, quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng số hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường
Ngày ban hành: 08/10/2018
Ngày có hiệu lực: 23/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT

quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
Ngày ban hành: 08/10/2018
Ngày có hiệu lực: 23/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT

ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non
Ngày ban hành: 08/10/2018
Ngày có hiệu lực: 23/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực