Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20633

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 06/2019/TT-BXD

sửa đổi Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 31/10/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 41/2019/TT-BGTVT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2017/TT-BGTVT ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa.
Ngày ban hành: 30/10/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 42/2019/TT-BGTVT

quy định tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải.
Ngày ban hành: 30/10/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2019/TT-BLĐTBXH

Sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BLĐTBXH quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 30/10/2019
Ngày có hiệu lực: 15/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 20/2019/TT-BCT

quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường
Ngày ban hành: 30/10/2019
Ngày có hiệu lực: 15/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 15/2019/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh
Ngày ban hành: 30/10/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 14/2019/TT-BNNPTNT

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước; giám sát, dự báo chất lượng nước trong công trình thủy lợi; giám sát, dự báo xâm nhập mặn
Ngày ban hành: 30/10/2019
Ngày có hiệu lực: 18/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 28/2019/TT-BYT

Hướng dẫn việc thông tin, báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế biên giới do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 28/10/2019
Ngày có hiệu lực: 10/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 79/2019/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất
Ngày ban hành: 26/10/2019
Ngày có hiệu lực: 10/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 27/2019/QĐ-TTg

Tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 25/10/2019
Ngày có hiệu lực: 18/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực