Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20361

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 03/2020/TT-BTP

Ban hành Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý
Ngày ban hành: 28/04/2020
Ngày có hiệu lực: 15/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 09/2020/TT-BTTTT

Về định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh
Ngày ban hành: 24/04/2020
Ngày có hiệu lực: 08/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2020/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
Ngày ban hành: 24/04/2020
Ngày có hiệu lực: 09/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 09/2020/TT-BGTVT

sửa đổi Thông tư 19/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày ban hành: 23/04/2020
Ngày có hiệu lực: 15/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 50/2020/NĐ-CP

Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
Ngày ban hành: 20/04/2020
Ngày có hiệu lực: 15/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

49/2020/NĐ-CP

hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
Ngày ban hành: 17/04/2020
Ngày có hiệu lực: 15/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2020/TT-BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày ban hành: 17/04/2020
Ngày có hiệu lực: 01/11/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 27/2020/TT-BTC

Về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ
Ngày ban hành: 17/04/2020
Ngày có hiệu lực: 05/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 29/2020/TT-BTC

Thông tư về hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 17/04/2020
Ngày có hiệu lực: 02/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 28/2020/TT-BTC

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng
Ngày ban hành: 17/04/2020
Ngày có hiệu lực: 02/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực