Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20309

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 33/2019/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 34/2017/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và Thông tư 196/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 10/06/2019
Ngày có hiệu lực: 01/08/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2019/TT-BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 10/06/2019
Ngày có hiệu lực: 09/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 09/2019/TT-BYT

Hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sáng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 10/06/2019
Ngày có hiệu lực: 01/08/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2019/TT-BNV

Quy định về chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày ban hành: 10/06/2019
Ngày có hiệu lực: 25/07/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 50/2019/NĐ-CP

Quy định về cấp chứng chỉnh hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội
Ngày ban hành: 07/06/2019
Ngày có hiệu lực: 24/07/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 49/2019/NĐ-CP

Hướng dẫn Luật Công an nhân dân
Ngày ban hành: 06/06/2019
Ngày có hiệu lực: 25/07/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 48/2019/NĐ-CP

quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.
Ngày ban hành: 05/06/2019
Ngày có hiệu lực: 15/08/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 47/2019/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan thuộc Chính phủ
Ngày ban hành: 05/06/2019
Ngày có hiệu lực: 20/07/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND

Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 04/06/2019
Ngày có hiệu lực: 15/06/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2019/TT-BKHCN

Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.
Ngày ban hành: 03/06/2019
Ngày có hiệu lực: 15/07/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 33
Tổng số trong ngày: 2951
Tổng số trong tuần: 24752
Tổng số trong tháng: 347661
Tổng số truy cập: 5895219