Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19665

văn bản
Số ký hiệu

Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP

Nghị quyết hướng dẫn áp dũng Điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và Điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của bộ Luật Hình sự do Hội đồng thẩm phấn Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày ban hành: 05/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2018/TT-UBDT

quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc
Ngày ban hành: 05/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 22/2018/TT-BTNMT

Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000
Ngày ban hành: 05/11/2018
Ngày có hiệu lực: 04/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 34/2018/TT-BVHTTDL

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Đấu kiếm thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 02/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 43/2018/QĐ-TTg

Ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
Ngày ban hành: 01/11/2018
Ngày có hiệu lực: 20/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND

Quyết định quy định một số nội dung về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 01/11/2018
Ngày có hiệu lực: 16/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 100/2018/TT-BTC

Bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư 15/2017/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 01/11/2018
Ngày có hiệu lực: 17/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 03/2018/TT-BNG

Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Ngoại giao do Bộ Ngoại giao ban hành
Ngày ban hành: 01/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2018/TT-BTNMT

Quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Ngày ban hành: 31/10/2018
Ngày có hiệu lực: 18/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT

Quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày ban hành: 31/10/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực