Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20643

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 24/2019/TT-BCT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 145/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện
Ngày ban hành: 14/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 21/2019/TT-NHNN

Sửa đổi Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 14/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 20/2019/TT-NHNN

Sửa đổi Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 14/11/2019
Ngày có hiệu lực: 14/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 25/2019/TT-BCT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
Ngày ban hành: 14/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 26/2019/TT-BCT

quy định biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh
Ngày ban hành: 14/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 79/2019/TT-BTC

Hướng dẫn Chế đỗ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 14/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 23/2019/TT-BCT

quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN
Ngày ban hành: 13/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 86/2019/QH14

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Quốc hội ban hành
Ngày ban hành: 12/11/2019
Ngày có hiệu lực:
Trạng thái: Chưa xác định

Nghị định 82/2019/NĐ-CP

quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.
Ngày ban hành: 12/11/2019
Ngày có hiệu lực: 30/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 83/2019/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 94/2014/NĐ-CP quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
Ngày ban hành: 12/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực