Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19815

văn bản
Số ký hiệu

Luật 30/2018/QH14

Ngày ban hành: 19/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 32/2018/QH14

Ngày ban hành: 19/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Luật 31/2018/QH14

Ngày ban hành: 19/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 157/2018/NĐ-CP

Quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Ngày ban hành: 16/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 156/2018/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
Ngày ban hành: 16/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 26/2018/TT-NHNN

Quy định về điều tra thống kê tiền tệ, ngân hàng và ngoại hối ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 16/11/2018
Ngày có hiệu lực: 31/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 34/2018/TT-BYT

Hướng dẫn Nghị định 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 16/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT

Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản
Ngày ban hành: 16/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT

Quy định về quản lý rừng bền vững
Ngày ban hành: 16/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT

Quy định về các biện pháp lâm sinh
Ngày ban hành: 16/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 63
Tổng số trong ngày: 3123
Tổng số trong tuần: 6832
Tổng số trong tháng: 70932
Tổng số truy cập: 4136746