Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20565

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Quy định về quản lý tạm trú của người nước ngoài trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 14/10/2019
Ngày có hiệu lực: 01/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 77/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành: 10/10/2019
Ngày có hiệu lực: 25/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 05/2019/TT-BXD

Sửa đổi Phụ lục Thông tư 05/2018/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 10/10/2019
Ngày có hiệu lực: 01/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2019/TT-BVHTTDL

Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 10/10/2019
Ngày có hiệu lực: 25/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 31/2019/QĐ-TTg

Quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài
Ngày ban hành: 09/10/2019
Ngày có hiệu lực: 09/10/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 76/2019/NĐ-CP

Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Ngày ban hành: 08/10/2019
Ngày có hiệu lực: 01/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 38/2019/TT-BGTVT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
Ngày ban hành: 08/10/2019
Ngày có hiệu lực: 01/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2019/TT-BGDĐT

Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Ngày ban hành: 04/10/2019
Ngày có hiệu lực: 20/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2019/TT-BTTTT

Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 04/10/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 29/2019/QĐ-TTg

Sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng kèm theo Quyết định 25/2016/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 03/10/2019
Ngày có hiệu lực: 25/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực