Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20066

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT

sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành: 28/02/2019
Ngày có hiệu lực: 15/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2019/TT-NHNN

Sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 28/02/2019
Ngày có hiệu lực: 01/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2019/TT-BGTVT

QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ GIÁM SÁT, NGHIỆM THU KẾT QUẢ BẢO TRÌ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THEO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN
Ngày ban hành: 28/02/2019
Ngày có hiệu lực: 01/06/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 13/2019/QĐ-TTg

Sửa đổi Quyết định 127/2009/QĐ-TTg Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 27/02/2019
Ngày có hiệu lực: 15/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 12/2019/QĐ-TTg

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 26/02/2019
Ngày có hiệu lực: 15/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 23/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành: 26/02/2019
Ngày có hiệu lực: 15/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 22/2019/NĐ-CP

Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
Ngày ban hành: 25/02/2019
Ngày có hiệu lực: 15/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
Ngày ban hành: 25/02/2019
Ngày có hiệu lực: 12/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2019/TT-BTC

Hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 20/02/2019
Ngày có hiệu lực: 06/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 19/2019/NĐ-CP

Nghị định Về họ, hụi, biêu, phường
Ngày ban hành: 19/02/2019
Ngày có hiệu lực: 05/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực