Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20361

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 109/2014/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đốỉ với khu kinh tế cửa khẩu
Ngày ban hành: 15/08/2014
Ngày có hiệu lực: 01/10/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 110/2014/TT-BTC

Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà
Ngày ban hành: 15/08/2014
Ngày có hiệu lực: 01/10/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

81/2014/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng
Ngày ban hành: 14/08/2014
Ngày có hiệu lực: 01/10/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC

Hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày ban hành: 13/08/2014
Ngày có hiệu lực: 05/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2014/TT-BLĐTBXH

Ban hành Danh mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Lắp đặt thiết bị điện; Nguội chế tạo; Nguội sửa chữa máy công cụ; Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí; Rèn, dập; Vẽ và thiết kế trên máy tính; Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ; Vận hành máy thi công nền; Vận hành máy thi công mặt đường; Thiết kế thời trang; Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas
Ngày ban hành: 11/08/2014
Ngày có hiệu lực: 25/10/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 26/2014/TT-BGDĐT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành: 11/08/2014
Ngày có hiệu lực: 25/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 27/2014/TT-BGDĐT

Ban hành Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp
Ngày ban hành: 11/08/2014
Ngày có hiệu lực: 25/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 34/2014/TT-BGTVT

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sơn tín hiệu trên đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay”
Ngày ban hành: 11/08/2014
Ngày có hiệu lực: 01/03/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2014/TT-BNV

Hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ hàng năm về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức của trường trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày ban hành: 09/08/2014
Ngày có hiệu lực: 25/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 106/2014/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi
Ngày ban hành: 08/08/2014
Ngày có hiệu lực: 25/09/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ