Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20189

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 08/2014/QĐ-UBND

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khoa học Công nghệ và môi trường huyện Hiệp Hòa
Ngày ban hành: 24/07/2014
Ngày có hiệu lực: 31/07/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 41/2014/TT-BTNMT

Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước
Ngày ban hành: 24/07/2014
Ngày có hiệu lực: 10/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 97/2014/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin truyền thông
Ngày ban hành: 24/07/2014
Ngày có hiệu lực: 15/09/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Quyết định 1196/QĐ-TTg

Phê duyệt đề án “Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt”
Ngày ban hành: 23/07/2014
Ngày có hiệu lực: 23/07/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 73/2014/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung Điều 29 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
Ngày ban hành: 23/07/2014
Ngày có hiệu lực: 15/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2014/TT-BVHTTDL

Quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan
Ngày ban hành: 23/07/2014
Ngày có hiệu lực: 10/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 72/2014/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Nghị định số 18/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam
Ngày ban hành: 22/07/2014
Ngày có hiệu lực: 07/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

41/2014/QĐ-TTg

Về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật
Ngày ban hành: 21/07/2014
Ngày có hiệu lực: 09/09/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

71/2014/NĐ-CP

Quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh
Ngày ban hành: 21/07/2014
Ngày có hiệu lực: 15/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 461/2014/QĐ-UBND

ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 21/07/2014
Ngày có hiệu lực: 31/07/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 180
Tổng số trong ngày: 1615
Tổng số trong tuần: 1614
Tổng số trong tháng: 20639
Tổng số truy cập: 5194277