Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20199

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 21/2019/TT-BGTVT

công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận, vùng nước cảng biển Bình Thuận - Ninh Thuận tại khu vực vịnh Vĩnh Tân - Cà Ná và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận.
Ngày ban hành: 12/06/2019
Ngày có hiệu lực: 01/08/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 35/2019/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 115/2017/TT-BTC hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán và Thông tư 116/2017/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 12/06/2019
Ngày có hiệu lực: 01/08/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 22/2019/TT-BGTVT

quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng.
Ngày ban hành: 12/06/2019
Ngày có hiệu lực: 01/08/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 34/2019/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 40/2018/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 11/06/2019
Ngày có hiệu lực: 29/07/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 33/2019/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 34/2017/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và Thông tư 196/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 10/06/2019
Ngày có hiệu lực: 01/08/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2019/TT-BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 10/06/2019
Ngày có hiệu lực: 09/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 09/2019/TT-BYT

Hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sáng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 10/06/2019
Ngày có hiệu lực: 01/08/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2019/TT-BNV

Quy định về chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày ban hành: 10/06/2019
Ngày có hiệu lực: 25/07/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 50/2019/NĐ-CP

Quy định về cấp chứng chỉnh hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội
Ngày ban hành: 07/06/2019
Ngày có hiệu lực: 24/07/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 49/2019/NĐ-CP

Hướng dẫn Luật Công an nhân dân
Ngày ban hành: 06/06/2019
Ngày có hiệu lực: 25/07/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 303
Tổng số trong ngày: 508
Tổng số trong tuần: 18884
Tổng số trong tháng: 37910
Tổng số truy cập: 5211548