Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19791

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 54/2014/TT-BTC

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ
Ngày ban hành: 24/04/2014
Ngày có hiệu lực: 01/07/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 52/2014/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Ngày ban hành: 24/04/2014
Ngày có hiệu lực: 10/06/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 50/2014/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự
Ngày ban hành: 24/04/2014
Ngày có hiệu lực: 15/06/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 51/2014/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Bến Thủy và trạm thu phí cầu Bến Thủy II, Quốc lộ 1
Ngày ban hành: 24/04/2014
Ngày có hiệu lực: 08/06/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 53/2014/TT-BTC

Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia
Ngày ban hành: 24/04/2014
Ngày có hiệu lực: 03/11/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 17/2014/TT-BCA

Quy định về vận hành, quản lý, bảo trì, bảo vệ hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
Ngày ban hành: 24/04/2014
Ngày có hiệu lực: 18/06/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN

hợp nhất Quyết định về Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 24/04/2014
Ngày có hiệu lực: 24/04/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2014/TT-BTNMT

Quy định về tiêu chuẩn và thẻ công chức thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường
Ngày ban hành: 23/04/2014
Ngày có hiệu lực: 09/06/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2014/TT-TTCP

Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra
Ngày ban hành: 23/04/2014
Ngày có hiệu lực: 01/07/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 49/2014/TTLT-BTC-BKHCN

Hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Ngày ban hành: 23/04/2014
Ngày có hiệu lực: 08/06/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực