Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20316

văn bản
Số ký hiệu

Nghị quyết 819/2014/UBTVQH13

Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII
Ngày ban hành: 08/10/2014
Ngày có hiệu lực: 08/10/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 92/2014/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
Ngày ban hành: 08/10/2014
Ngày có hiệu lực: 01/12/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 43/2014/TT-BCA

Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc
Ngày ban hành: 08/10/2014
Ngày có hiệu lực: 25/11/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 25/2014/TT-BKHCN

Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân
Ngày ban hành: 08/10/2014
Ngày có hiệu lực: 24/11/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 147/2014/TT-BTC

Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoat động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày ban hành: 08/10/2014
Ngày có hiệu lực: 25/11/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghỉện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng
Ngày ban hành: 08/10/2014
Ngày có hiệu lực: 23/11/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2014/TT-BTTTT

Quy định mối quan hệ công tác giữa Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành: 06/10/2014
Ngày có hiệu lực: 25/11/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 27/2014/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn việc cơ quan quản lý nhà nước về lao động lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở địa phương trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động
Ngày ban hành: 06/10/2014
Ngày có hiệu lực: 21/11/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 146/2014/TT-BTC

Hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ
Ngày ban hành: 06/10/2014
Ngày có hiệu lực: 21/11/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 46/2014/TT-BGTVT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách hàng hóa
Ngày ban hành: 06/10/2014
Ngày có hiệu lực: 01/12/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 786
Tổng số trong ngày: 6557
Tổng số trong tuần: 6556
Tổng số trong tháng: 376616
Tổng số truy cập: 5924174