Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19763

văn bản
Số ký hiệu

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN

hợp nhất Quyết định về Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 24/04/2014
Ngày có hiệu lực: 24/04/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2014/TT-BTNMT

Quy định về tiêu chuẩn và thẻ công chức thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường
Ngày ban hành: 23/04/2014
Ngày có hiệu lực: 09/06/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2014/TT-TTCP

Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra
Ngày ban hành: 23/04/2014
Ngày có hiệu lực: 01/07/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 49/2014/TTLT-BTC-BKHCN

Hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Ngày ban hành: 23/04/2014
Ngày có hiệu lực: 08/06/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 570/QĐ-TTg

Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 – 2020
Ngày ban hành: 22/04/2014
Ngày có hiệu lực: 22/04/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 32/2014/NĐ-CP

Về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
Ngày ban hành: 22/04/2014
Ngày có hiệu lực: 10/06/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2014/TT-BTNMT

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất, nước mưa axit, nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ
Ngày ban hành: 22/04/2014
Ngày có hiệu lực: 06/06/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 04/2014/TT-BXD

Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng
Ngày ban hành: 22/04/2014
Ngày có hiệu lực: 15/06/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2014/TT-BLĐTBXH

Ban hành chương trình, giáo trình môn học Pháp luật dùng trong đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề
Ngày ban hành: 22/04/2014
Ngày có hiệu lực: 06/06/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 48/2014/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 01 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
Ngày ban hành: 22/04/2014
Ngày có hiệu lực: 10/06/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực