Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19957

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 04/2014/TT-BNV

Về định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày ban hành: 23/06/2014
Ngày có hiệu lực: 15/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 54/2014/QH13

Ngày ban hành: 23/06/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 55/2014/QH13

Ngày ban hành: 23/06/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 375/2014/QĐ-UBND

ban hành Quy định về công tác lễ tân trong việc đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc và tham dự các hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 20/06/2014
Ngày có hiệu lực: 30/06/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 362/2014/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 20/06/2014
Ngày có hiệu lực: 20/06/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thông tư 49/2009/TT-BNNPTNT

Quy định về phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi.
Ngày ban hành: 20/06/2014
Ngày có hiệu lực: 04/08/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 17/2014/TT-BNNPTTN

Ban hành Danh mục giống vật nuôi cao sản
Ngày ban hành: 20/06/2014
Ngày có hiệu lực: 04/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 17/2014/TT-BNNPTNT

QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH CHO ĐỘNG VẬT THỦY SẢN NUÔI
Ngày ban hành: 20/06/2014
Ngày có hiệu lực: 04/08/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Luật 53/2014/QH13

Ngày ban hành: 20/06/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị định 61/2014/NĐ-CP

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 19/06/2014
Ngày có hiệu lực: 08/08/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ