Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20178

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 29/2014/TT-BNNPTTN

Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/4/2010 về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Ngày ban hành: 05/09/2014
Ngày có hiệu lực: 20/10/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2014/TT-BTTTT

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại điểm thu
Ngày ban hành: 05/09/2014
Ngày có hiệu lực: 01/03/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 30/2014/TT-BNNPTTN

Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
Ngày ban hành: 05/09/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT

Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.
Ngày ban hành: 05/09/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 29/2014/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/4/2010 về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Ngày ban hành: 05/09/2014
Ngày có hiệu lực: 20/10/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 38/2014/TT-BGTVT

Quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam
Ngày ban hành: 05/09/2014
Ngày có hiệu lực: 01/11/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 129/2014/TTLT-BTC-BNV

Quy định việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam”
Ngày ban hành: 05/09/2014
Ngày có hiệu lực: 01/11/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 50/2014/QĐ-TTg

Về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 – 2020
Ngày ban hành: 04/09/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định .05/2014/QĐ-KTNN

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-KTNN ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Tổng Kiểm toán nhà nước
Ngày ban hành: 04/09/2014
Ngày có hiệu lực: 19/10/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 49/2014/QĐ-TTg

Về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Kinh tế Trung ương
Ngày ban hành: 04/09/2014
Ngày có hiệu lực: 20/10/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 68
Tổng số trong ngày: 2127
Tổng số trong tuần: 29177
Tổng số trong tháng: 10965
Tổng số truy cập: 5184603