Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19957

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 02/2019/TT-BCT

quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió
Ngày ban hành: 15/01/2019
Ngày có hiệu lực: 28/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2019/TT-BTC

Quy định về Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 14/01/2019
Ngày có hiệu lực: 01/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm
Ngày ban hành: 11/01/2019
Ngày có hiệu lực: 15/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP

Hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của Bộ luật Hình sự
Ngày ban hành: 11/01/2019
Ngày có hiệu lực: 15/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 03/2019/TT-BGTVT

QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ
Ngày ban hành: 11/01/2019
Ngày có hiệu lực: 28/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2019/TT-BGTVT

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
Ngày ban hành: 11/01/2019
Ngày có hiệu lực: 01/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2019/TT-BGTVT

CÔNG BỐ VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀ KHU VỰC QUẢN LÝ CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI ĐÀ NẴNG
Ngày ban hành: 11/01/2019
Ngày có hiệu lực: 01/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 03/2019/TT-BQP

Quy định về công tác quản lý báo chí trong Bộ Quốc phòng
Ngày ban hành: 10/01/2019
Ngày có hiệu lực: 26/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2019/TT-BCT

quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu
Ngày ban hành: 09/01/2019
Ngày có hiệu lực: 22/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 02/2019/QĐ-TTg

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam
Ngày ban hành: 08/01/2019
Ngày có hiệu lực: 08/01/2019
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ