Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20361

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 31/2014/TT-NHNN

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền
Ngày ban hành: 11/11/2014
Ngày có hiệu lực: 26/12/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

102/2014/NĐ-CP

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Ngày ban hành: 10/11/2014
Ngày có hiệu lực: 25/12/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

102/2014/NĐ-CP

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Ngày ban hành: 10/11/2014
Ngày có hiệu lực: 25/12/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 102/2014/NĐ-CP

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Ngày ban hành: 10/11/2014
Ngày có hiệu lực: 25/12/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 14/2014/TT-BVHTTDL

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn
Ngày ban hành: 10/11/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 64/2014/TT-BGTVT

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa
Ngày ban hành: 10/11/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 65/2014/TT-BGTVT

Ban hành định mức khung kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
Ngày ban hành: 10/11/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 160/2014/TT-BQP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong quân đội nhân dân Việt Nam
Ngày ban hành: 09/11/2014
Ngày có hiệu lực: 24/01/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

745/2014/QĐ-UBND

ban hành Quy định hạn mức đất giao làm nhà ở; hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao và diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 07/11/2014
Ngày có hiệu lực: 17/11/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 62/2014/TT-BGTVT

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng
Ngày ban hành: 07/11/2014
Ngày có hiệu lực: 01/06/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực