Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19565

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 18/2014/NĐ-CP

Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản
Ngày ban hành: 14/03/2014
Ngày có hiệu lực: 01/06/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 19/2014/NĐ-CP

Ban hành Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Ngày ban hành: 14/03/2014
Ngày có hiệu lực: 29/04/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2014/TT-BGDĐT

Quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học
Ngày ban hành: 14/03/2014
Ngày có hiệu lực: 29/04/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 33/2014/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm công tác dự trữ quốc gia
Ngày ban hành: 14/03/2014
Ngày có hiệu lực: 01/05/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 21/2014/QĐ-TTg

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi trường
Ngày ban hành: 13/03/2014
Ngày có hiệu lực: 28/04/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 22/2014/QĐ-TTg

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 13/03/2014
Ngày có hiệu lực: 02/05/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 23/2014/QĐ-TTg

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 13/03/2014
Ngày có hiệu lực: 02/05/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

01/2014/QĐ-UBND

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
Ngày ban hành: 12/03/2014
Ngày có hiệu lực: 12/03/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 10/2014/TT-BCT

Quy định thực hiện cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia
Ngày ban hành: 12/03/2014
Ngày có hiệu lực: 25/04/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

467/QĐ-TTCP

Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra Chính phủ vào phần mềm quản lý đăng ký tài sản Nhà nước và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước
Ngày ban hành: 11/03/2014
Ngày có hiệu lực: 11/03/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực