Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20362

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 43/2014/TT-BNNPTNT

Ban hành Danh mục sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí để bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ
Ngày ban hành: 18/11/2014
Ngày có hiệu lực: 05/01/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 32/2014/TT-NHNN

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ
Ngày ban hành: 18/11/2014
Ngày có hiệu lực: 25/11/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2014/TT-BTTTT

Thông tư quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 18/11/2014
Ngày có hiệu lực: 02/01/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 107/2014/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
Ngày ban hành: 17/11/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 42/2014/TT-BNNPTNT

Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp
Ngày ban hành: 17/11/2014
Ngày có hiệu lực: 02/01/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 40/2014/TT-BYT

Ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
Ngày ban hành: 17/11/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 176/2014/TT-BTC

Hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt-Nga "Vietsovpetro" từ lô 09-1 theo Hỉệp định 2010 và Nghị định thư 2013
Ngày ban hành: 17/11/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 174/2014/TT-BTC

Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động đối với Ban Vận động và tiếp nhận tỉền, hàng cứu trợ trong các cuộc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, trợ giúp quốc tế do ủy ban Mặt trận Tổ quổc các cấp phát động
Ngày ban hành: 17/11/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 175/2014/TT-BTC

Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện công tác phòng, chống tác hại của lạm dụng đầ uổng có cồn
Ngày ban hành: 17/11/2014
Ngày có hiệu lực: 05/01/2015
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 15/2014/TT-BTTTT

Thông tư Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành: 17/11/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực