Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20316

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 21/2020/TT-BTC

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2019/TT-BTC ngày 17/06/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán
Ngày ban hành: 08/04/2020
Ngày có hiệu lực: 08/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 13/2020/QĐ-TTg

về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam
Ngày ban hành: 06/04/2020
Ngày có hiệu lực: 22/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 40/2020/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
Ngày ban hành: 06/04/2020
Ngày có hiệu lực: 06/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 38/2020/NĐ-CP

Nghị định hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày ban hành: 03/04/2020
Ngày có hiệu lực: 20/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 39/2020/NĐ-CP

Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam - Cuba giai đoạn 2020-2023
Ngày ban hành: 03/04/2020
Ngày có hiệu lực: 20/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2020/TT-BTTTT

Thông tư về Định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 03/04/2020
Ngày có hiệu lực: 16/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 20/2020/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 312/2016/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Ngày ban hành: 01/04/2020
Ngày có hiệu lực: 20/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 12/2020/QĐ-TTg

Quyết định về thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 31/03/2020
Ngày có hiệu lực: 15/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2020/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước
Ngày ban hành: 31/03/2020
Ngày có hiệu lực: 15/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 11/2020/QĐ-TTg

Quyết định về chế độ quản lý tài chính đối với cơ quan Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 30/03/2020
Ngày có hiệu lực: 15/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng số trong ngày: 7810
Tổng số trong tuần: 7809
Tổng số trong tháng: 377869
Tổng số truy cập: 5925427