Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19881

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 06/11/2019
Ngày có hiệu lực: 21/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2019/TT-BTTTT

Thông tư sửa đổi Thông tư 27/2017/TT-BTTTT quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 05/11/2019
Ngày có hiệu lực: 24/12/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 19/2019/TT-NHNN

Quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 05/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 76/2019/TT-BTC

Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 05/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 12/2019/TT-BNV

hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày ban hành: 04/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2019/TT-NHNN

Sửa đổi Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 04/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 75/2019/TT-BTC

Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 04/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT

ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành: 01/11/2019
Ngày có hiệu lực: 22/12/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 18/2019/TT-BGDĐT

ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành: 01/11/2019
Ngày có hiệu lực: 22/12/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 05/2019/TT-BTP

Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành
Ngày ban hành: 01/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 474
Tổng số trong ngày: 8290
Tổng số trong tuần: 31856
Tổng số trong tháng: 83690
Tổng số truy cập: 4247171