Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20199

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 10/2019/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 44/2019/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 28/06/2019
Ngày có hiệu lực: 15/08/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 40/2019/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 152/2016/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 28/06/2019
Ngày có hiệu lực: 01/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 57/2019/NĐ-CP

Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022
Ngày ban hành: 26/06/2019
Ngày có hiệu lực: 26/06/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2019/TT-NHNN

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 26/06/2019
Ngày có hiệu lực: 06/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 03/2019/TT-BKHCN

Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày ban hành: 26/06/2019
Ngày có hiệu lực: 01/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 04/2019/TT-BKHCN

Thông tư quy định sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học.
Ngày ban hành: 26/06/2019
Ngày có hiệu lực: 15/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 05/2019/TT-BKHCN

quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 43/2017 NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.
Ngày ban hành: 26/06/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 37/2019/TT-BTC

Hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 25/06/2019
Ngày có hiệu lực: 09/08/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 56/2019/NĐ-CP

quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch
Ngày ban hành: 24/06/2019
Ngày có hiệu lực: 24/06/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 55/2019/NĐ-CP

Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày ban hành: 24/06/2019
Ngày có hiệu lực: 18/06/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 61
Tổng số trong ngày: 750
Tổng số trong tuần: 19126
Tổng số trong tháng: 38151
Tổng số truy cập: 5211789