Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20073

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 03/2019/TT-BTNMT

Thông tư về danh mục địa danh dân cư, Sơn Văn, Thủy Văn, Kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Phúc do Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày ban hành: 26/04/2019
Ngày có hiệu lực: 13/06/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 15/2019/TT-BGTVT

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ ĐÀO TẠO CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN HÀNG HẢI
Ngày ban hành: 26/04/2019
Ngày có hiệu lực: 01/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 35/2019/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp
Ngày ban hành: 25/04/2019
Ngày có hiệu lực: 10/06/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 34/2019/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
Ngày ban hành: 24/04/2019
Ngày có hiệu lực: 25/06/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 14/2019/TT-BGTVT

CÔNG BỐ VÙNG NƯỚC CÁC CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH ĐỒNG NAI, TỈNH BÌNH DƯƠNG VÀ KHU VỰC QUẢN LÝ CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI ĐỒNG NAI
Ngày ban hành: 24/04/2019
Ngày có hiệu lực: 15/06/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 33/2019/NĐ-CP

QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Ngày ban hành: 23/04/2019
Ngày có hiệu lực: 17/06/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 25/2019/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 323/2016/TT-BTC quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 22/04/2019
Ngày có hiệu lực: 06/06/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 18/2019/QĐ-TTg

QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG
Ngày ban hành: 19/04/2019
Ngày có hiệu lực: 15/06/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2019/TT-BCT

quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo CPTPP
Ngày ban hành: 19/04/2019
Ngày có hiệu lực: 20/06/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 20/2018/TT-BNNPTNT

Quy định về trang phục, biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, thẻ kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng kiểm ngư
Ngày ban hành: 16/04/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực