Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20361

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 16/2019/TT-BTNMT

Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn
Ngày ban hành: 30/09/2019
Ngày có hiệu lực: 15/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 68/2019/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 30/09/2019
Ngày có hiệu lực: 14/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2019/TT-BCT

quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường
Ngày ban hành: 30/09/2019
Ngày có hiệu lực: 15/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2019/TT-BCT

quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
Ngày ban hành: 30/09/2019
Ngày có hiệu lực: 14/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 17/2019/TT-BTNMT

Quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quyét LiDAR mặt đất trên trạm cố định
Ngày ban hành: 30/09/2019
Ngày có hiệu lực: 15/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2019/TT-BNV

bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày ban hành: 30/09/2019
Ngày có hiệu lực: 15/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 09/2019/TT-BKHCN

ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em ”.
Ngày ban hành: 30/09/2019
Ngày có hiệu lực: 31/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT

Hướng dẫn thực hiện Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu
Ngày ban hành: 28/09/2019
Ngày có hiệu lực:
Trạng thái: Chưa xác định

Nghị định 66/2019/NĐ-CP

Nghị định về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.
Ngày ban hành: 27/09/2019
Ngày có hiệu lực: 15/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 27/2019/TT-BYT

Sửa đổi Thông tư 17/2012/TT-BYT quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 27/09/2019
Ngày có hiệu lực: 01/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực