Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20362

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 11/2019/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 36/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản
Ngày ban hành: 22/10/2019
Ngày có hiệu lực: 06/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 48/2019/TT-BCA

Sửa đổi Thông tư 11/2016/TT-BCA quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thể Căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 15/10/2019
Ngày có hiệu lực: 01/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 39/2019/TT-BGTVT

quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa.
Ngày ban hành: 15/10/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 40/2019/TT-BGTVT

quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.
Ngày ban hành: 15/10/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Quy định về quản lý tạm trú của người nước ngoài trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 14/10/2019
Ngày có hiệu lực: 01/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 77/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành: 10/10/2019
Ngày có hiệu lực: 25/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 05/2019/TT-BXD

Sửa đổi Phụ lục Thông tư 05/2018/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 10/10/2019
Ngày có hiệu lực: 01/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2019/TT-BVHTTDL

Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 10/10/2019
Ngày có hiệu lực: 25/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 31/2019/QĐ-TTg

Quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài
Ngày ban hành: 09/10/2019
Ngày có hiệu lực: 09/10/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 76/2019/NĐ-CP

Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Ngày ban hành: 08/10/2019
Ngày có hiệu lực: 01/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực