Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20633

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 25/2019/TT-BTNMT

Thông tư hướng dẫn Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày ban hành: 31/12/2019
Ngày có hiệu lực: 15/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2019/TT-BTP

Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp
Ngày ban hành: 31/12/2019
Ngày có hiệu lực: 15/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 24/2019/TT-BTNMT

Thông tư sửa đổi và bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành: 31/12/2019
Ngày có hiệu lực: 15/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 27/2019/TT-BTNMT

Thông tư quy định về phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày ban hành: 31/12/2019
Ngày có hiệu lực: 18/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 29/2019/TT-BTNMT

Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ hàng năm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành: 31/12/2019
Ngày có hiệu lực: 18/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 28/2019/TT-BTNMT

Quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam
Ngày ban hành: 31/12/2019
Ngày có hiệu lực: 18/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 83/2019/TT-BCA

Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát môi trường do Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 31/12/2019
Ngày có hiệu lực: 18/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 90/2019/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư 17/2017/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 31/12/2019
Ngày có hiệu lực: 01/03/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 35/2019/TT-NHNN

Quy định về hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ, dụng cụ và vật liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày ban hành: 31/12/2019
Ngày có hiệu lực: 01/03/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 53/2019/TT-BGTVT

quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam.
Ngày ban hành: 31/12/2019
Ngày có hiệu lực: 15/03/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực