Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20601

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 111/2020/NĐ-CP

Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020 - 2022
Ngày ban hành: 18/09/2020
Ngày có hiệu lực: 18/09/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
Ngày ban hành: 18/09/2020
Ngày có hiệu lực: 05/11/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 09/2020/TT-BTNMT

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh
Ngày ban hành: 17/09/2020
Ngày có hiệu lực: 03/11/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 20/2020/TT-BGTVT

sửa đổi Thông tư 63/2013/TT-BGTVT hướng dẫn về thực hiện một số điều của Bản ghi nhớ giữa Campuchia - Lào - Việt Nam về vận tải đường bộ
Ngày ban hành: 17/09/2020
Ngày có hiệu lực: 15/11/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 109/2020/NĐ-CP

Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
Ngày ban hành: 15/09/2020
Ngày có hiệu lực: 15/09/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 110/2020/NĐ-CP

quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế
Ngày ban hành: 15/09/2020
Ngày có hiệu lực: 01/11/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 30/2020/TT-BGDĐT

bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về chương trình khung giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
Ngày ban hành: 15/09/2020
Ngày có hiệu lực: 01/11/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 29/2020/TT-BGDĐT

bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục
Ngày ban hành: 15/09/2020
Ngày có hiệu lực: 01/11/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT

Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Ngày ban hành: 15/09/2020
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 33/2020/TT-BGDĐT

quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương
Ngày ban hành: 15/09/2020
Ngày có hiệu lực: 01/11/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực