Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19891

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 01/2019/TT-BTNMT

Quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Ngày ban hành: 08/03/2019
Ngày có hiệu lực: 08/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2019/TT-BLĐTBXH

Sửa đổi Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH quy định về quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 07/03/2019
Ngày có hiệu lực: 22/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 24/2019/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi
Ngày ban hành: 05/03/2019
Ngày có hiệu lực: 25/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2019/TT-BTTTT

Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành: 05/03/2019
Ngày có hiệu lực: 19/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 04/2019/TT-BCT

quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2019
Ngày ban hành: 04/03/2019
Ngày có hiệu lực: 17/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2019/TT-BYT

Quy định về thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 01/03/2019
Ngày có hiệu lực: 15/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 09/2019/TT-BGTVT

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CÁC HỆ THỐNG NGĂN NGỪA Ô NHIỄM BIỂN CỦA TÀU
Ngày ban hành: 01/03/2019
Ngày có hiệu lực: 01/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT

sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành: 28/02/2019
Ngày có hiệu lực: 15/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2019/TT-NHNN

Sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 28/02/2019
Ngày có hiệu lực: 01/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2019/TT-BGTVT

QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ GIÁM SÁT, NGHIỆM THU KẾT QUẢ BẢO TRÌ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THEO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN
Ngày ban hành: 28/02/2019
Ngày có hiệu lực: 01/06/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 385
Tổng số trong ngày: 2854
Tổng số trong tuần: 2853
Tổng số trong tháng: 127580
Tổng số truy cập: 4291061