Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19957

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 34/2019/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
Ngày ban hành: 24/04/2019
Ngày có hiệu lực: 25/06/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 14/2019/TT-BGTVT

CÔNG BỐ VÙNG NƯỚC CÁC CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH ĐỒNG NAI, TỈNH BÌNH DƯƠNG VÀ KHU VỰC QUẢN LÝ CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI ĐỒNG NAI
Ngày ban hành: 24/04/2019
Ngày có hiệu lực: 15/06/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 33/2019/NĐ-CP

QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Ngày ban hành: 23/04/2019
Ngày có hiệu lực: 17/06/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 25/2019/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 323/2016/TT-BTC quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 22/04/2019
Ngày có hiệu lực: 06/06/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 18/2019/QĐ-TTg

QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG
Ngày ban hành: 19/04/2019
Ngày có hiệu lực: 15/06/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2019/TT-BCT

quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo CPTPP
Ngày ban hành: 19/04/2019
Ngày có hiệu lực: 20/06/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 20/2018/TT-BNNPTNT

Quy định về trang phục, biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, thẻ kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng kiểm ngư
Ngày ban hành: 16/04/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT

quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
Ngày ban hành: 12/04/2019
Ngày có hiệu lực: 28/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 31/2019/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo
Ngày ban hành: 10/04/2019
Ngày có hiệu lực: 28/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 32/2019/NĐ-CP

Quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
Ngày ban hành: 10/04/2019
Ngày có hiệu lực: 01/06/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực