Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20362

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 82/2019/NĐ-CP

quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.
Ngày ban hành: 12/11/2019
Ngày có hiệu lực: 30/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 46/2019/TT-BGTVT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2019/TT-BGTVT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô.
Ngày ban hành: 12/11/2019
Ngày có hiệu lực: 27/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 22/2019/TT-BCT

quy định về việc tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ
Ngày ban hành: 12/11/2019
Ngày có hiệu lực: 27/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 78/2019/TT-BTC

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 12/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT

ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên
Ngày ban hành: 12/11/2019
Ngày có hiệu lực: 28/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 85/2019/QH14

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do Quốc hội ban hành
Ngày ban hành: 11/11/2019
Ngày có hiệu lực:
Trạng thái: Chưa xác định

Nghị định 81/2019/NĐ-CP

Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
Ngày ban hành: 11/11/2019
Ngày có hiệu lực: 11/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 45/2019/TT-BGTVT

ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy, động cơ sử dụng cho xe đạp điện và động cơ sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện.
Ngày ban hành: 11/11/2019
Ngày có hiệu lực: 10/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 77/2019/TT-BTC

Quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 11/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2019/TT-BXD

quy định về giám sát, quản lý chất lượng công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 11/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực