Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20226

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 66/2019/NĐ-CP

Nghị định về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.
Ngày ban hành: 27/09/2019
Ngày có hiệu lực: 15/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 27/2019/TT-BYT

Sửa đổi Thông tư 17/2012/TT-BYT quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 27/09/2019
Ngày có hiệu lực: 01/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2019/TT-BKHCN

ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED”.
Ngày ban hành: 25/09/2019
Ngày có hiệu lực: 31/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 74/2019/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
Ngày ban hành: 23/09/2019
Ngày có hiệu lực: 08/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.
Ngày ban hành: 20/09/2019
Ngày có hiệu lực: 05/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2019/TT-BCT

hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019
Ngày ban hành: 19/09/2019
Ngày có hiệu lực: 02/11/2019
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 17/2019/TT-BCT

bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, liên tịch ban hành
Ngày ban hành: 19/09/2019
Ngày có hiệu lực: 05/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 03/2019/QĐ-KTNN

Quyết định quy định về trách nhiệm gửi báo cáo Tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán do Tổng kiểm toán nhà nước ban hành
Ngày ban hành: 16/09/2019
Ngày có hiệu lực: 31/10/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 28/2019/QĐ-TTg

Sửa đổi Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 16/09/2019
Ngày có hiệu lực: 01/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 65/2019/TT-BTC

Quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 16/09/2019
Ngày có hiệu lực: 01/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 198
Tổng số trong ngày: 10279
Tổng số trong tuần: 55251
Tổng số trong tháng: 74276
Tổng số truy cập: 5247914