Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20066

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 09/2019/TT-NHNN

Quy định về chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày ban hành: 31/07/2019
Ngày có hiệu lực: 16/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2019/TT-BKHĐT

quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia.
Ngày ban hành: 30/07/2019
Ngày có hiệu lực: 16/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2019/TT-BCT

hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại
Ngày ban hành: 30/07/2019
Ngày có hiệu lực: 16/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2019/TT-BCT

quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Ngày ban hành: 30/07/2019
Ngày có hiệu lực: 12/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2019/TT-BKHCN

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.
Ngày ban hành: 26/07/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 106/2019/TT-BQP

Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày ban hành: 24/07/2019
Ngày có hiệu lực: 08/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 46/2019/TT-BTC

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 44/2019/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 23/07/2019
Ngày có hiệu lực: 06/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2019/TT-BCT

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN
Ngày ban hành: 22/07/2019
Ngày có hiệu lực: 05/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2019/TT-BTTTT

Thông tư sửa đổi Thông tư 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 19/07/2019
Ngày có hiệu lực: 15/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 45/2019/TT-BTC

Quy định về quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 19/07/2019
Ngày có hiệu lực: 05/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực