Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20362

văn bản
Số ký hiệu

Luật 49/2019/QH14

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019
Ngày ban hành: 22/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 48/2019/QH14

Ngày ban hành: 22/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2019/TT-BTP

Quy định Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính
Ngày ban hành: 21/11/2019
Ngày có hiệu lực: 05/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 32/2019/TT-BCT

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ
Ngày ban hành: 21/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 92/2019/NĐ-CP

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2019-2020
Ngày ban hành: 20/11/2019
Ngày có hiệu lực: 06/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 45/2019/QH14

Ngày ban hành: 20/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 91/2019/NĐ-CP

Nghị định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Ngày ban hành: 19/11/2019
Ngày có hiệu lực: 05/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2019/TT-BVHTTDL

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành, liên tịch ban hành
Ngày ban hành: 19/11/2019
Ngày có hiệu lực: 15/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 88/2019/QH14

Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Quốc hội ban hành
Ngày ban hành: 18/11/2019
Ngày có hiệu lực: 02/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 30/2019/TT-BCT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải và Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối
Ngày ban hành: 18/11/2019
Ngày có hiệu lực: 03/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực