Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20226

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 79/2019/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất
Ngày ban hành: 26/10/2019
Ngày có hiệu lực: 10/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 27/2019/QĐ-TTg

Tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 25/10/2019
Ngày có hiệu lực: 18/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP

Nghị quyết hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 299 và Điều 300 của Bộ luật Hình sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày ban hành: 25/10/2019
Ngày có hiệu lực: 01/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2019/TT-BNNPTNT

Quy định về thống kê ngành lâm nghiệp
Ngày ban hành: 25/10/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2019/TT-BNNPTNT

Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Ngày ban hành: 25/10/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTNMT

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Ngày ban hành: 25/10/2019
Ngày có hiệu lực: 25/10/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTNMT

Về quản lý chất thải và phế liệu
Ngày ban hành: 25/10/2019
Ngày có hiệu lực: 25/10/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTNMT

Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Ngày ban hành: 25/10/2019
Ngày có hiệu lực: 25/10/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTNMT

Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Ngày ban hành: 25/10/2019
Ngày có hiệu lực: 25/10/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 74/2019/TT-BTC

Sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 216/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 24/10/2019
Ngày có hiệu lực: 10/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 186
Tổng số trong ngày: 9904
Tổng số trong tuần: 54876
Tổng số trong tháng: 73901
Tổng số truy cập: 5247539