Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20361

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 61/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành: 29/05/2020
Ngày có hiệu lực: 15/07/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 12/2020/TT-BTTTT

Thông tư về hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 29/05/2020
Ngày có hiệu lực: 04/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 04/2020/TT-BTP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch
Ngày ban hành: 28/05/2020
Ngày có hiệu lực: 16/07/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 58/2020/NĐ-CP

Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Ngày ban hành: 27/05/2020
Ngày có hiệu lực: 15/07/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 47/2020/TT-BTC

Thông tư quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona (COVID-19) do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 27/05/2020
Ngày có hiệu lực: 23/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND

Quy định định mức hỗ trợ từng loại hạng mục, công trình đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 26/05/2020
Ngày có hiệu lực: 10/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT

ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Ngày ban hành: 26/05/2020
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT

ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành: 26/05/2020
Ngày có hiệu lực: 11/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT

ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Ngày ban hành: 26/05/2020
Ngày có hiệu lực: 26/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 04/2020/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện quy định về đơn giá khoán, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và Ban điều hành quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
Ngày ban hành: 25/05/2020
Ngày có hiệu lực: 10/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực