Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19881

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 87/2019/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền
Ngày ban hành: 14/11/2019
Ngày có hiệu lực: 14/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 86/2019/NĐ-CP

Quy định về mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Ngày ban hành: 14/11/2019
Ngày có hiệu lực: 15/01/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 24/2019/TT-BCT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 145/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện
Ngày ban hành: 14/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 21/2019/TT-NHNN

Sửa đổi Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 14/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 20/2019/TT-NHNN

Sửa đổi Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 14/11/2019
Ngày có hiệu lực: 14/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 23/2019/TT-BCT

quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN
Ngày ban hành: 13/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị quyết 86/2019/QH14

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Quốc hội ban hành
Ngày ban hành: 12/11/2019
Ngày có hiệu lực:
Trạng thái: Chưa xác định

Nghị định 83/2019/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 94/2014/NĐ-CP quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
Ngày ban hành: 12/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 82/2019/NĐ-CP

quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.
Ngày ban hành: 12/11/2019
Ngày có hiệu lực: 30/12/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 46/2019/TT-BGTVT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2019/TT-BGTVT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô.
Ngày ban hành: 12/11/2019
Ngày có hiệu lực: 27/12/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 538
Tổng số trong ngày: 6905
Tổng số trong tuần: 30471
Tổng số trong tháng: 82305
Tổng số truy cập: 4245786