Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20199

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 17/2019/TT-BNNPTNT

Ban hành Danh mục loài cây trồng chính
Ngày ban hành: 15/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2019/TT-BNNPTNT

Quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng
Ngày ban hành: 15/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 33/2019/QĐ-TTg

Sửa đổi Quyết định 33/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 14/11/2019
Ngày có hiệu lực: 31/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 84/2019/NĐ-CP

Quy định về quản lý phân bón
Ngày ban hành: 14/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 88/2019/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Ngày ban hành: 14/11/2019
Ngày có hiệu lực: 31/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 87/2019/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền
Ngày ban hành: 14/11/2019
Ngày có hiệu lực: 14/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 86/2019/NĐ-CP

Quy định về mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Ngày ban hành: 14/11/2019
Ngày có hiệu lực: 15/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 24/2019/TT-BCT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 145/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện
Ngày ban hành: 14/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 21/2019/TT-NHNN

Sửa đổi Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 14/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 20/2019/TT-NHNN

Sửa đổi Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 14/11/2019
Ngày có hiệu lực: 14/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 108
Tổng số trong ngày: 1480
Tổng số trong tuần: 14179
Tổng số trong tháng: 33204
Tổng số truy cập: 5206842