Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20354

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND

Về việc bãi bỏ Điều 11 của Quy định quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 195/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 27/12/2019
Ngày có hiệu lực: 15/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 29/2019/TT-NHNN

Sửa đổi Thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 27/12/2019
Ngày có hiệu lực: 12/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 30/2019/TT-NHNN

Quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 27/12/2019
Ngày có hiệu lực: 01/03/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 80/2019/TT-BCA

Hướng dẫn thực hiện Điều 7, Điều 8 Nghị định 105/2015/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Cảnh sát môi trường do Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 27/12/2019
Ngày có hiệu lực: 15/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 25/2019/TT-BNNPTNT

Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng
Ngày ban hành: 27/12/2019
Ngày có hiệu lực: 15/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 26/2019/TT-BNNPTNT

Quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu
Ngày ban hành: 27/12/2019
Ngày có hiệu lực: 10/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 27/2019/TT-BNNPTNT

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành
Ngày ban hành: 27/12/2019
Ngày có hiệu lực: 15/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 28/2019/TT-BLĐTBXH

Về hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 26/12/2019
Ngày có hiệu lực: 20/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 29/2019/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 26/12/2019
Ngày có hiệu lực: 20/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2019/TT-BXD

Quy định về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 26/12/2019
Ngày có hiệu lực: 15/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 94
Tổng số trong ngày: 2236
Tổng số trong tuần: 73999
Tổng số trong tháng: 137675
Tổng số truy cập: 6402560