Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20199

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 23/2019/TT-NHNN

Sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 22/11/2019
Ngày có hiệu lực: 07/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2019/TT-BTTTT

Thông tư quy định về hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành: 22/11/2019
Ngày có hiệu lực: 15/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 14/2019/TT-BTTTT

Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 22/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 33/2019/TT-BCT

quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam
Ngày ban hành: 22/11/2019
Ngày có hiệu lực: 08/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 20/2019/TT-BNNPTNT

Quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi
Ngày ban hành: 22/11/2019
Ngày có hiệu lực: 07/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 47/2019/QH14

Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
Ngày ban hành: 22/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Luật 49/2019/QH14

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019
Ngày ban hành: 22/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Luật 48/2019/QH14

Ngày ban hành: 22/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 06/2019/TT-BTP

Quy định Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính
Ngày ban hành: 21/11/2019
Ngày có hiệu lực: 05/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 32/2019/TT-BCT

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ
Ngày ban hành: 21/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 200
Tổng số trong ngày: 1372
Tổng số trong tuần: 14071
Tổng số trong tháng: 33096
Tổng số truy cập: 5206734