Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20361

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 35/2019/TT-NHNN

Quy định về hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ, dụng cụ và vật liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày ban hành: 31/12/2019
Ngày có hiệu lực: 01/03/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 53/2019/TT-BGTVT

quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam.
Ngày ban hành: 31/12/2019
Ngày có hiệu lực: 15/03/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 55/2019/TT-BGTVT

quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam.
Ngày ban hành: 31/12/2019
Ngày có hiệu lực: 01/03/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 54/2019/TT-BGTVT

ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia báo hiệu đường bộ
Ngày ban hành: 31/12/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 56/2019/TT-BGTVT

quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo chất lượng thực hiện và chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không.
Ngày ban hành: 31/12/2019
Ngày có hiệu lực: 25/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2019/TT-BKHĐT

quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh.
Ngày ban hành: 31/12/2019
Ngày có hiệu lực: 15/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 21/2019/TT-BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 31/12/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 22/2019/TT-BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 31/12/2019
Ngày có hiệu lực: 31/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 93/2019/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 31/12/2019
Ngày có hiệu lực: 14/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 92/2019/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 72/2014/TT-BTC quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 31/12/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực