Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20633

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 03-TC/VP

Hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Bộ Chính trị số: 228/NQ/TW ngày 12/1/1974 về cuộc đấu tranh chống lấy cắp tài sản XHCN chống làm ăn phi pháp tăng cường quản lý lao động, quản lý thị trường, giữ vững trật tự trị an, phục vụ tốt phong trào lao động sản xuất và tiết kiệm phục vụ tốt đời sống nhân dân
Ngày ban hành: 14/03/1974
Ngày có hiệu lực: 14/03/1974
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 248-TTg

Về việc xây dựng trường sở thuộc ngành giáo dục
Ngày ban hành: 22/11/1973
Ngày có hiệu lực: 07/12/1973
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 23-TT/LB

Về việc tăng cường và cải cách quản lý tài chính ở trường phổ thông các cấp.
Ngày ban hành: 13/11/1973
Ngày có hiệu lực: 13/11/1973
Trạng thái: Ngưng hiệu lực

Thông tư 13-TT/TC

Hướng dẫn thi hành việc miễn thuế nông nghiệp cho vùng cao ở miền núi theo Nghị quyết số 109-Cp ngày 19-6-1973 của Hội đồng Chính phủ
Ngày ban hành: 08/10/1973
Ngày có hiệu lực: 08/10/1973
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12-TC/NLTL

Giải thích, hướng dẫn cụ thể một số điểm trong chế độ quản lý tài chính hợp tác xã sản xuất nông nghiệp
Ngày ban hành: 28/08/1973
Ngày có hiệu lực: 28/08/1973
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10-TC/NLTL

Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 28-CP ngày 16-2-1973 của Hội đồng Chính phủ về một số chính sách cụ thể đối với việc di chuyển cơ sở kinh tế, quốc phòng và dân cư để giải phóng lòng sông
Ngày ban hành: 21/07/1973
Ngày có hiệu lực: 21/07/1973
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06-TC/NHKT

Hướng dẫn một số vấn đề về cho vay và cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong tình hình mới
Ngày ban hành: 10/04/1973
Ngày có hiệu lực: 10/04/1973
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết Không số

Về việc ký kết hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam
Ngày ban hành: 21/02/1973
Ngày có hiệu lực: 21/02/1973
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 20-TT-LB

Hướng dẫn thi hành một số điểm về chế độ đãi ngộ dân quân tự vệ, quân nhân dự bị trong huấn luyện quân sự, chiến đấu và phục vụ chiến đấu
Ngày ban hành: 13/12/1972
Ngày có hiệu lực: 13/12/1972
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 09-TT/LB

Hướng dẫn thi hành Thông tư số 234-TTg ngày 14-8-1972 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết một số vấn đề trước mắt về tiền lương và vốn sản xuất, kinh doanh của xí nghiệp trong thời chiến
Ngày ban hành: 20/10/1972
Ngày có hiệu lực: 20/10/1972
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ