Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20601

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 07 TC/CNKT

hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý tài chính tại các xí nghiệp, công trường trong tình hình mới.
Ngày ban hành: 26/04/1972
Ngày có hiệu lực: 26/04/1972
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01-TC/TCCB

Hướng dẫn việc xếp lương cho cán bộ tốt nghiệp hệ chuyên tu đại học trường tài chính kế toán ngân hàng Trung ương đang công tác ở các cơ quan các xí nghiệp Nhà nước
Ngày ban hành: 03/02/1972
Ngày có hiệu lực: 03/02/1972
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 01-TT-VKS-BTC

Về việc quản lý kinh phí của các viện kiểm sát nhân dân địa phương
Ngày ban hành: 28/12/1971
Ngày có hiệu lực: 01/01/1972
Trạng thái: Ngưng hiệu lực

Thông tư 31-TT/HCVX

Về việc thanh toán tiền vé đi tàu nhanh và tàu có giường nằm cho cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước đi công tác, đi nghỉ phép, đi chữa bệnh hoặc thôi việc về quê quán
Ngày ban hành: 17/11/1971
Ngày có hiệu lực: 17/11/1971
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 07-LB/TT

Hướng dẫn việc quản lý thu chi nhà trẻ của các cơ quan, xí nghiệp nhà nước
Ngày ban hành: 13/11/1971
Ngày có hiệu lực: 01/01/1972
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 29-TC/CNKT

Hướng dẫn việc xử lý về mặt tài chính những thiệt hại và thanh toán hậu quả lũ lụt ở các xí nghiệp và công trường
Ngày ban hành: 07/10/1971
Ngày có hiệu lực: 07/10/1971
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 26-TC/CĐKT

Quy định về việc quyết toán công trình xây dựng cơ bản hoàn thành
Ngày ban hành: 28/08/1971
Ngày có hiệu lực: 28/08/1971
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 20-CT/NLTL

Hướng dẫn việc thu thuế nông nghiệp đối với các loại cây lưu niên, cây ăn quả
Ngày ban hành: 27/05/1971
Ngày có hiệu lực: 27/05/1971
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 18-TC/TQD

Giải thích và hướng dẫn thêm việc thi hành thuế lợi tức doanh nghiệp
Ngày ban hành: 17/05/1971
Ngày có hiệu lực: 17/05/1971
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 14-TC/TQD

Giải thích việc thi hành thuế lợi tức doanh nghiệp đối với ngành vận tải thô sơ
Ngày ban hành: 17/05/1971
Ngày có hiệu lực: 01/07/1971
Trạng thái: Còn hiệu lực