Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20565

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 24 TC/TCCB

hướng dẫn việc thành lập phòng đầu tư xdcb và tài vụ xây dựng thuộc các sở tài chính (gọi tắt là phòng tài chính xây dựng cơ bản)
Ngày ban hành: 07/09/1983
Ngày có hiệu lực: 07/09/1983
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 25 TC/ĐT

Quy định chế độ lập kế hoạch cấp vốn thanh toán sản phẩm xây dựng cơ bản hoàn thành
Ngày ban hành: 07/09/1983
Ngày có hiệu lực: 01/10/1983
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 23 TC/NSNN

Hướng dẫn việc lập kế hoạch tài chính và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1984
Ngày ban hành: 25/08/1983
Ngày có hiệu lực: 25/08/1983
Trạng thái: Ngưng hiệu lực

Thông tư liên tịch 19 LB/TT

về mức chi bình quân cho một học sinh thuộc các trường phổ thông các cấp
Ngày ban hành: 23/07/1983
Ngày có hiệu lực: 01/07/1983
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết Không số

Thông qua sơ bộ phần chung của Bộ luật Hình sự
Ngày ban hành: 30/06/1983
Ngày có hiệu lực: 30/06/1983
Trạng thái: Còn hiệu lực

52/NH-QĐ

Ban hành bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hợp tác xã tín dụng ở nông thôn
Ngày ban hành: 02/06/1983
Ngày có hiệu lực: 02/06/1983
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 10/TT-LB

Hướng dẫn việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân chuyên nghiệp.
Ngày ban hành: 02/06/1983
Ngày có hiệu lực: 02/06/1983
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 4/TTLB-NgT-TCBĐ

Quy định thủ tục cấp, quản lý và sử dụng sổ nhận hàng đối với các hộ gia đình có thân nhân định cư ở các nước ngoài hệ thống XHCN
Ngày ban hành: 31/03/1983
Ngày có hiệu lực: 01/04/1983
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 324/NQ-HĐNN7

Phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về dân sự và hình sự giữa Việt Nam và Tiệp khắc
Ngày ban hành: 30/03/1983
Ngày có hiệu lực: 30/03/1983
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10 TC/CTN

hướng dẫn thi hành pháp lệnh của hội đồng nhà nước và nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về thuế công thương nghiệp
Ngày ban hành: 30/03/1983
Ngày có hiệu lực: 30/03/1983
Trạng thái: Còn hiệu lực