Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20427

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 12-TC/TTCT

Hướng dẫn thi hành chính sách miễn giảm thuế nông nghiệp ở các tỉnh, thành phố phía Bắc
Ngày ban hành: 07/11/1977
Ngày có hiệu lực: 07/11/1977
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10-TC/VP

Hướng dẫn việc lập dự toán ngân sách Nhà nước năm 1978 và kế hoạch tài chính 5 năm 1976-1980
Ngày ban hành: 15/09/1977
Ngày có hiệu lực: 15/09/1977
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 09 TC/HCVX

Giải thích và hướng dẫn việc phân cấp quản lý thu chi nhà trẻ của cơ quan, xí nghiệp nhà nước cho các địa phương
Ngày ban hành: 15/08/1977
Ngày có hiệu lực: 15/08/1977
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 2615-TT/LB

Quy định tạm thời định mức chi phí khảo sát và thiết kế các công trình xây dựng cơ bản
Ngày ban hành: 06/08/1977
Ngày có hiệu lực: 01/10/1977
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06 TC/TQD

Về chế độ thu tài chính tạm thời áp dụng đối với các xí nghiệp quốc doanh ở các tỉnh và thành phố phía Nam
Ngày ban hành: 14/05/1977
Ngày có hiệu lực: 01/07/1977
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/TT-LB

Hướng dẫn việc giải quyết vốn để tiếp nhận hàng nhập khẩu và xây dựng các công trình viện trợ của tổ chức UNICEF và các tổ chức quốc tế khác
Ngày ban hành: 01/02/1977
Ngày có hiệu lực: 01/02/1977
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 18 TT/LB

Về việc thu nộp và cấp phát vốn Ngân sách Nhà nước bằng tiền miền Nam
Ngày ban hành: 13/12/1976
Ngày có hiệu lực: 13/12/1976
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 39/NQ-QHK6

Về chế độ tiền lương của Chủ nhiệm các uỷ ban của Quốc hội và các thành viên
Ngày ban hành: 06/12/1976
Ngày có hiệu lực: 06/12/1976
Trạng thái: Ngưng hiệu lực

Thông tư liên tịch 16 TT/LB

Về việc khoá sổ thu chi ngân sách Nhà nước cuối năm 1976
Ngày ban hành: 13/11/1976
Ngày có hiệu lực: 13/11/1976
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13-TC/CNXD

Về quản lý tài chính đối với sản xuất mặt hàng phụ bằng phế liệu, phế phẩm và sử dụng lao động dôi thừa ở các cơ sở kinh tế quốc doanh
Ngày ban hành: 30/07/1976
Ngày có hiệu lực: 30/07/1976
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 162
Tổng số trong ngày: 460
Tổng số trong tuần: 64330
Tổng số trong tháng: 76219
Tổng số truy cập: 6742958