Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20361

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 42-TC/NSĐP

Thông tư hướng dẫn một số điểm về công tác tài chính và quản lý tài sản trong việc giải thể cấp khu và hợp tỉnh
Ngày ban hành: 13/12/1975
Ngày có hiệu lực: 01/01/1975
Trạng thái: Ngưng hiệu lực

Thông tư 39-TC/CNXD

Hướng dẫn thi hành việc tăng thêm quỹ tiền thưởng và quỹ phúc lợi cho các xí nghiệp trong năm 1975
Ngày ban hành: 02/12/1975
Ngày có hiệu lực: 02/12/1975
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 33-TC/UBKHKTNN

Thông tư hướng dẫn việc quản lý chi tiêu về nghiên cứu khoa học kỹ thuật
Ngày ban hành: 20/10/1975
Ngày có hiệu lực: 30/09/1975
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 288-TTg/TT

Về việc Quy định chính sách đối với tiền vốn của người Tiểu chủ hợp doanh với Nhà nước và tiền vốn của người Dược sỹ được gửi vào Ngân hàng Nhà nước
Ngày ban hành: 22/08/1975
Ngày có hiệu lực: 06/09/1975
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 264/TTg

Về việc thu hồi nhà ở thuê hoặc mua lại của Nhà nước trong trường hợp di chuyển đi nơi khác
Ngày ban hành: 05/08/1975
Ngày có hiệu lực: 20/08/1975
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 18-BYT/TTLB

Về việc hướng dẫn bổ sung việc thi hành Quyết định số 91-TTg ngày 25/4/1974 của Thủ tướng Chính phủ về kinh tế thanh toán tiền thuốc chữa bệnh cho cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước
Ngày ban hành: 19/06/1975
Ngày có hiệu lực: 05/07/1975
Trạng thái: Ngưng hiệu lực

Thông tư liên tịch 22-TTLB/TC/NT

Về việc hướng dẫn việc thu thuế hàng hoá vào hành lý, tặng phẩm, quà biếu nhập cảnh vượt quá tiêu chuẩn được miễn thuế
Ngày ban hành: 17/06/1975
Ngày có hiệu lực: 15/07/1975
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 17-TC/NHKT

Hướng dẫn thêm chi tiết thi hành chế độ trả tiền hàng nhập khẩu quy định trong điều lệ số 200-CP ngày 31-12-1973 và Thông tư liên Bộ Tài chính - Ngoại thương – Ngân hàng Nhà nước số 13-TT/LB ngày 10-07-1974 đối với thiết bị toàn bộ và vật tư hàng hoá nhập cho xây dựng cơ bản
Ngày ban hành: 18/04/1975
Ngày có hiệu lực: 18/04/1975
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 14-TC/CNXD

Thông tư về việc phân biệt các nguồn kinh phí tuyển học sinh vào các trường đào tạo công nhân kỹ thuật và tuyển lao động vào ngành xây dựng.
Ngày ban hành: 15/04/1975
Ngày có hiệu lực: 15/04/1975
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 16-TC/NSĐP

Thông tư về trợ cấp vốn xây dựng cơ bản của ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương
Ngày ban hành: 14/04/1975
Ngày có hiệu lực: 14/04/1975
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ