Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20316

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 29-TC/CNKT

Hướng dẫn việc xử lý về mặt tài chính những thiệt hại và thanh toán hậu quả lũ lụt ở các xí nghiệp và công trường
Ngày ban hành: 07/10/1971
Ngày có hiệu lực: 07/10/1971
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 26-TC/CĐKT

Quy định về việc quyết toán công trình xây dựng cơ bản hoàn thành
Ngày ban hành: 28/08/1971
Ngày có hiệu lực: 28/08/1971
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 20-CT/NLTL

Hướng dẫn việc thu thuế nông nghiệp đối với các loại cây lưu niên, cây ăn quả
Ngày ban hành: 27/05/1971
Ngày có hiệu lực: 27/05/1971
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 18-TC/TQD

Giải thích và hướng dẫn thêm việc thi hành thuế lợi tức doanh nghiệp
Ngày ban hành: 17/05/1971
Ngày có hiệu lực: 17/05/1971
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 14-TC/TQD

Giải thích việc thi hành thuế lợi tức doanh nghiệp đối với ngành vận tải thô sơ
Ngày ban hành: 17/05/1971
Ngày có hiệu lực: 01/07/1971
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 446-TC/LB

Bổ sung Thông tư liên bộ số 22-TT/LB ngày 14-01-1970 về cấp phát và cho vay vốn xây dựng cơ bản đối với xí nghiệp công nghiệp quốc doanh địa phương và hướng dẫn việc cho vay vốn để mua sắm phương tiện vận tải của các địa phương
Ngày ban hành: 12/12/1970
Ngày có hiệu lực: 01/01/1971
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 371-TC/TTR

Hướng dẫn thi hành điều lệ tổ chức thanh tra tài chính
Ngày ban hành: 20/11/1970
Ngày có hiệu lực: 20/11/1970
Trạng thái: Còn hiệu lực

Pháp lệnh 149-LCT

Trừng trị các tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa
Ngày ban hành: 21/10/1970
Ngày có hiệu lực: 23/10/1970
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 316-TC/VP

Hướng dẫn thêm về mức chi tiền ăn cho các đại biểu hội nghị và khách là người không ăn lương nhà nước
Ngày ban hành: 13/10/1970
Ngày có hiệu lực: 13/10/1970
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 222-TC/TQĐ

Quy định về thủ tục và biện pháp thu nộp các khoản thuế lãi, chênh lệch giá đối với các xí nghiệp thương nghiệp quốc doanh thuộc ngành nội thương
Ngày ban hành: 03/08/1970
Ngày có hiệu lực: 03/08/1970
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng số trong ngày: 532
Tổng số trong tuần: 10583
Tổng số trong tháng: 531
Tổng số truy cập: 5928201