Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20441

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 37-NH/TT

Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 31-HĐBT ngày 28-03-1986 của Hội đồng Bộ trưởng về việc bảo hiểm giá trị của tiền gửi tiết kiệm
Ngày ban hành: 29/03/1986
Ngày có hiệu lực: 13/04/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 3-TT/LB

Hướng dẫn về định mức lao động, mức chi phí tiền lương của đơn vị sản phẩm và kế hoạch hoá quỹ tiền lương đối với xí nghiệp
Ngày ban hành: 22/02/1986
Ngày có hiệu lực: 01/01/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 2-TT/LB

Về công tác bảo vệ rừng và quản lý vật tư lâm sản
Ngày ban hành: 13/01/1986
Ngày có hiệu lực: 13/01/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 1-TC/HCVX

Quy định chế độ phụ cấp tiền tàu xe cho công nhân viên chức
Ngày ban hành: 08/01/1986
Ngày có hiệu lực: 01/10/1985
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết Không số

Về việc tổ chức động viên nhân dân trồng cây gây rừng, bảo vệ rừng và phát triển kinh tế vườn
Ngày ban hành: 30/12/1985
Ngày có hiệu lực: 14/01/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 46-TC/HCVX

Của Bộ Tài chính số 46-TC/HCVX ngày 26 tháng 12 năm 1985 quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước đi công tác ở trong nước
Ngày ban hành: 26/12/1985
Ngày có hiệu lực: 01/01/1986
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Pháp lệnh Không số

Tổ chức Viện kiểm sát quân sự
Ngày ban hành: 21/12/1985
Ngày có hiệu lực: 03/01/1986
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Pháp lệnh Không số

Ngày ban hành: 21/12/1985
Ngày có hiệu lực: 03/01/1986
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 43-TC/TTLB

Quy định về chế độ quản lý tài chính xí nghiệp quản lý và khai thác thuỷ nông
Ngày ban hành: 14/12/1985
Ngày có hiệu lực: 14/12/1985
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 8-NH/TT

Hướng dẫn việc quy đổi tiền gửi tiết kiệm theo tỷ lệ ữu đãi trong kỳ thu đổi tiền 14/9/1985
Ngày ban hành: 28/10/1985
Ngày có hiệu lực: 12/11/1985
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 323
Tổng số trong ngày: 1533
Tổng số trong tuần: 18089
Tổng số trong tháng: 104590
Tổng số truy cập: 6771329