Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20303

văn bản
Số ký hiệu

Chỉ thị 64/TTg

Về việc chuẩn bị hội nghị kiểm điểm công tác điều tra cơ bản tài nguyên và phân vùng quy hoạch kinh tế
Ngày ban hành: 22/02/1980
Ngày có hiệu lực: 22/02/1980
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 16 TT/LB

Về việc cải tiến, thống nhất mẫu và thủ tục nộp tiền vào ngân sách Nhà nước
Ngày ban hành: 20/11/1979
Ngày có hiệu lực: 01/01/1980
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10-TC/TNCTN

Hướng dẫn thu thuế đối với các tổ chức tập thể lương y nuôi trồng, chế biến dựơc liệu theo nghị quyết 266 CP của Hội đồng Chính phủ
Ngày ban hành: 04/09/1979
Ngày có hiệu lực: 04/09/1979
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết Không số

Về thắng lợi vĩ đại của hai cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc và nhiệm vụ của nhân dân ta trước tính hình mới
Ngày ban hành: 30/05/1979
Ngày có hiệu lực: 30/05/1979
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 04-TT/HCVX

Qui định tạm thời việc thanh toán tiền vé đi máy bay và đi xe lửa "giường nằm" của cán bộ, công nhân, viên chức đi công tác
Ngày ban hành: 22/02/1979
Ngày có hiệu lực: 22/02/1979
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02 TC/CTN

Hướng dẫn việc thu thuế lợi tức vượt mức đối với các cơ sở tập thể sản xuất thủ công nghiệp vận tải- kiến trúc
Ngày ban hành: 15/01/1979
Ngày có hiệu lực: 15/01/1979
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 01 TT/LB

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 354-CP ngày 27/9/1979, Hội đồng Chính phủ đã ra Quyết định số 354-CP về việc trợ cấp khó khăncho cán bộ công nhân viên chức Nhà nước nhằm góp phần ổn định đời sống cán bộ công nhân viên chức, tạo điều kiện để anh chị em phấn khởi yên tâm đẩy mạnh sản xuất, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Ngày ban hành: 08/01/1979
Ngày có hiệu lực: 08/01/1979
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 24 TC/TNN

Về việc kiện toàn Ban thuế nông nghiệp ở các xã thuộc tỉnh, thành phố miền Nam
Ngày ban hành: 26/12/1978
Ngày có hiệu lực: 26/12/1978
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Pháp lệnh Không số

Về việc Xin ân giảm án tử hình và xét duyệt án tử hình
Ngày ban hành: 30/11/1978
Ngày có hiệu lực: 02/12/1978
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 15 TC/NSNN

Hướng dẫn việc thanh toán tiền sữa bột viện trợ
Ngày ban hành: 14/09/1978
Ngày có hiệu lực: 14/09/1978
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 34
Tổng số trong ngày: 7350
Tổng số trong tuần: 15043
Tổng số trong tháng: 337952
Tổng số truy cập: 5885510