Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20427

văn bản
Số ký hiệu

Nghị quyết Không số

Về việc tổ chức động viên nhân dân trồng cây gây rừng, bảo vệ rừng và phát triển kinh tế vườn
Ngày ban hành: 30/12/1985
Ngày có hiệu lực: 14/01/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 46-TC/HCVX

Của Bộ Tài chính số 46-TC/HCVX ngày 26 tháng 12 năm 1985 quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước đi công tác ở trong nước
Ngày ban hành: 26/12/1985
Ngày có hiệu lực: 01/01/1986
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Pháp lệnh Không số

Tổ chức Viện kiểm sát quân sự
Ngày ban hành: 21/12/1985
Ngày có hiệu lực: 03/01/1986
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Pháp lệnh Không số

Ngày ban hành: 21/12/1985
Ngày có hiệu lực: 03/01/1986
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 43-TC/TTLB

Quy định về chế độ quản lý tài chính xí nghiệp quản lý và khai thác thuỷ nông
Ngày ban hành: 14/12/1985
Ngày có hiệu lực: 14/12/1985
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 8-NH/TT

Hướng dẫn việc quy đổi tiền gửi tiết kiệm theo tỷ lệ ữu đãi trong kỳ thu đổi tiền 14/9/1985
Ngày ban hành: 28/10/1985
Ngày có hiệu lực: 12/11/1985
Trạng thái: Còn hiệu lực

Pháp lệnh 18-LCT/HĐNN7

Về việc Phát hành tiền ngân hàng mới, thu đổi tiền ngân hàng cũ
Ngày ban hành: 13/09/1985
Ngày có hiệu lực: 14/09/1985
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 646/NQ-HĐNN7

Tha hình phạt tù cho những người cải tạo tốt
Ngày ban hành: 29/08/1985
Ngày có hiệu lực: 29/08/1985
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 644-NQ/HĐNN7

Quy định Huy chương "Vì an ninh Tổ quốc"
Ngày ban hành: 13/08/1985
Ngày có hiệu lực: 28/08/1985
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 22-TT/LB

Quy định mức chi bình quân giường bệnh/năm áp dụng cho các bệnh viện trung ương
Ngày ban hành: 22/07/1985
Ngày có hiệu lực: 01/07/1985
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 216
Tổng số trong ngày: 735
Tổng số trong tuần: 64605
Tổng số trong tháng: 76494
Tổng số truy cập: 6743233