Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20427

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư liên tịch 13-TT/LB

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 72-CT ngày 25-03-86 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ trợ cấp tiền thuốc và tiền ăn cho người bệnh tại các cơ sở y tế của Nhà nước
Ngày ban hành: 15/07/1986
Ngày có hiệu lực: 01/07/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 10 LB-TC-ĐT/TK

Quy định về quản lý và hạch toán sản phẩm sản xuất bằng phụ tùng, linh kiện tiết kiệm trong ngành điện tử và kỹ thuật tin học
Ngày ban hành: 01/07/1986
Ngày có hiệu lực: 01/01/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 67/NH-QĐ

Ban hành Thể lệ tín dụng đối với cá thể và tư nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (kèm theo Thể lệ tín dụng đối với cá thể và tư nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ)
Ngày ban hành: 19/05/1986
Ngày có hiệu lực: 19/05/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 8/TTLB

Sửa đổi định mức chi bình quân giường bệnh/năm áp dụng cho các bệnh viện thuộc các tỉnh, thành phố và các ngành quản lý
Ngày ban hành: 14/04/1986
Ngày có hiệu lực: 14/04/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 9-LN/KL

Quy định thủ tục vận chuyển gỗ và các loại lâm sản, đặc sản rừng
Ngày ban hành: 12/04/1986
Ngày có hiệu lực: 12/04/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 36-NH/QĐ

Ban hành Thể lệ tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, có lãi và được bảo hiểm giá trị
Ngày ban hành: 29/03/1986
Ngày có hiệu lực: 01/04/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 37-NH/TT

Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 31-HĐBT ngày 28-03-1986 của Hội đồng Bộ trưởng về việc bảo hiểm giá trị của tiền gửi tiết kiệm
Ngày ban hành: 29/03/1986
Ngày có hiệu lực: 13/04/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 3-TT/LB

Hướng dẫn về định mức lao động, mức chi phí tiền lương của đơn vị sản phẩm và kế hoạch hoá quỹ tiền lương đối với xí nghiệp
Ngày ban hành: 22/02/1986
Ngày có hiệu lực: 01/01/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 2-TT/LB

Về công tác bảo vệ rừng và quản lý vật tư lâm sản
Ngày ban hành: 13/01/1986
Ngày có hiệu lực: 13/01/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 1-TC/HCVX

Quy định chế độ phụ cấp tiền tàu xe cho công nhân viên chức
Ngày ban hành: 08/01/1986
Ngày có hiệu lực: 01/10/1985
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 213
Tổng số trong ngày: 740
Tổng số trong tuần: 64610
Tổng số trong tháng: 76499
Tổng số truy cập: 6743238