Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20427

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 136/NH-TT

Hướng dẫn thực hiện biện pháp đặc biệt huy động tiền gửi tiết kiệm và lãi suất cho vay của Ngân hàng Nhà nước
Ngày ban hành: 08/10/1986
Ngày có hiệu lực: 23/10/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 801/QĐ

Ban hành quy phạm phòng cháy, chữa cháy rừng thông, rừng tràm và một số loại rừng dễ cháy khác
Ngày ban hành: 26/09/1986
Ngày có hiệu lực: 26/09/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 27/TT-LB

Hướng dẫn thi hành công văn số 1986/V5 ngày 5-5-1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ tem thư của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân
Ngày ban hành: 23/09/1986
Ngày có hiệu lực: 23/09/1986
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 26/TC-ĐTXD

Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp trong xây dựng cơ bản
Ngày ban hành: 13/09/1986
Ngày có hiệu lực: 01/07/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 17/TT-LB

Sửa đổi định mức chi bình quân giường bệnh/năm áp dụng cho các bệnh viện Trung ương
Ngày ban hành: 05/09/1986
Ngày có hiệu lực: 01/08/1983
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 125/NH-QĐ

Ban hành Biểu Lãi suất tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Nhà nước
Ngày ban hành: 04/09/1986
Ngày có hiệu lực: 01/09/1985
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 19-TT/LB

Sửa đổi định mức chi bình quân cho một đầu trẻ/tháng áp dụng đối với các nhà trẻ thuộc khu vực Nhà nước
Ngày ban hành: 19/08/1986
Ngày có hiệu lực: 19/08/1986
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 16-TT/LB

Hướng dẫn một số nội dung về quyền tự chủ tài chính trong các hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp và nông - lâm nghiệp (dưới đây gọi chung là hợp tác xã)
Ngày ban hành: 11/08/1986
Ngày có hiệu lực: 11/08/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 03/TK-TC/TT

Liên Bộ Tổng cục Thống kê - Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về kế toán, thống kê và phương pháp tính toán thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh nhằm bảo đảm quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở quốc doanh
Ngày ban hành: 06/08/1986
Ngày có hiệu lực: 06/08/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10-TC/ĐTXD

Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng vốn tự có về đầu tư xây dựng cơ bản của các tổ chức sản xuất, kinh doanh thuộc thành phần kinh tế quốc doanh (kèm theo Phụ lục Tỷ lệ khấu hao cơ bản để lại xí nghiệp)
Ngày ban hành: 22/07/1986
Ngày có hiệu lực: 01/07/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 210
Tổng số trong ngày: 745
Tổng số trong tuần: 64615
Tổng số trong tháng: 76504
Tổng số truy cập: 6743243