Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20427

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 42-TC/CTN

Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ngày 6 tháng 11 năm 1986 của Hội đồng Nhà nước và nghị định số 143-HĐBT ngày 18-11-1986 của Hội đồng Bộ trưởng về Thuế Công thương nghiệp
Ngày ban hành: 26/11/1986
Ngày có hiệu lực: 26/11/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 40-TC/HCVX

Hướng dẫn thực hiện thu, chi và quản lý tiền nhà, điện, nước đối với công nhân, viên chức thuê nhà ở, dùng điện, nước của nhà nước
Ngày ban hành: 24/11/1986
Ngày có hiệu lực: 01/10/1985
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 990/QĐ-LN

Giao chỉ tiêu xây dựng rừng giống 1986-1995
Ngày ban hành: 17/11/1986
Ngày có hiệu lực: 02/12/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 36-TC/CĐKT

Hướng dẫn hạch toán số tiền bù giá vào giá thành sản phẩm và phí lưu thông
Ngày ban hành: 04/11/1986
Ngày có hiệu lực: 01/11/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 34-TC/TNVT

Hướng dẫn bù giá 6 mặt hàng bán theo định lượng với giá bán lẻ chỉ đạo ổn định của nhà nước cho công nhân, viên chức và hạch toán số tiền bù giá vào giá thành sản phẩm, phí lưu thông
Ngày ban hành: 29/10/1986
Ngày có hiệu lực: 29/10/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 35-TT/LB

Hướng dẫn tổ chức thu nộp thuế nông nghiệp bằng hiện vật nông sản
Ngày ban hành: 29/10/1986
Ngày có hiệu lực: 01/10/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 33-TC/CTN

Hướng dẫn thi hành các biện pháp cấp bách về thuế công thương nghiệp trong các quyết định số 117/HĐBT và số 118-HĐBT ngày 14/10/1986 của Hội đồng Bộ trưởng
Ngày ban hành: 27/10/1986
Ngày có hiệu lực: 27/10/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 933/BYT-QĐ

Về việc chuyển trường Công nhân kỹ thuật sửa chữa thiết bị y tế trực thuộc Tổng công ty trang thiết bị và công trình y tế quản lý
Ngày ban hành: 16/10/1986
Ngày có hiệu lực: 31/10/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 139/NH-QĐ

Ban hành biểu lãi suất về tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Nhà nước (kèm theo Biểu lãi suất tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Nhà nước)
Ngày ban hành: 14/10/1986
Ngày có hiệu lực: 01/10/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 30-TC/NSNN

Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính và dự toán ngân sách nhà nước năm 1987
Ngày ban hành: 13/10/1986
Ngày có hiệu lực: 13/10/1986
Trạng thái: Ngưng hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 198
Tổng số trong ngày: 537
Tổng số trong tuần: 64407
Tổng số trong tháng: 76296
Tổng số truy cập: 6743035