Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20362

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 06 TC/KS

Qui định về chế độ quản lý tài chính đối với các Ban quản lý xổ số kiến thiết trong cả nước.
Ngày ban hành: 14/03/1985
Ngày có hiệu lực: 14/03/1985
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 05 TC/TNVT

Hướng dẫn một số chế độ Tài chính đối với các đơn vị chuyên trách giải quyết vật tư ứ đọng
Ngày ban hành: 12/03/1985
Ngày có hiệu lực: 01/01/1985
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 11-TC/CNA

Của Bộ Tài chính số 11-TC/CNA ngày 10 tháng 3 năm 1985 hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp trong công nghiệp quốc doanh
Ngày ban hành: 10/03/1985
Ngày có hiệu lực: 01/01/1985
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12-TC/ĐTXD

Của Bộ Tài chính số 12-TC/ĐTXD ngày 10 tháng 3 năm 1985 hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng vốn tự có về đầu tư xây dựng cơ bản của các tổ chức sản xuất kinh doanh thuộc thành phần kinh tế quốc doanh
Ngày ban hành: 10/03/1985
Ngày có hiệu lực: 01/01/1985
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 27-NH/QĐ

Ban hành Thể lệ gửi tiền tiết kiệm không kỳ hạn có lãi; Thể lệ gửi tiền tiết kiệm định mức có lãi và dự thưởng
Ngày ban hành: 05/03/1985
Ngày có hiệu lực: 01/01/1985
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 2-NH/TT

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 178-HĐBT ngày 25/12/1984 của Hội đồng Bộ trưởng về sửa đổi một số mức lãi suất tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Nhà nước và hợp tác xã tín dụng
Ngày ban hành: 10/02/1985
Ngày có hiệu lực: 01/01/1985
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02-TC/TNN

Hướng dẫn việc giảm thuế, miễn thuế nông nghiệp ngày đối với những hộ thương binh, liệt sĩ đời sống khó khăn.
Ngày ban hành: 01/02/1985
Ngày có hiệu lực: 01/02/1985
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01 TC/NSNN

Hướng dẫn xây dựng bổ sung kế hoạch tài chính, ngân sách năm 1985 theo tinh thần Nghị quyết hội nghị lần thứ bẩy ban chấp hành Trung ương Đảng (Khoá V)
Ngày ban hành: 25/01/1985
Ngày có hiệu lực: 25/01/1985
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 39-TC/NSĐP

Thông tư hướng dẫn thi hành nghị quyết số 138-HĐBT ngày 19-11-1983 về việc xây dựng và quản lý ngân sách xã.
Ngày ban hành: 26/09/1984
Ngày có hiệu lực: 11/10/1984
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 27 TC/NLTL

Hướng dẫn một số vấn đề quản lý vốn đầu tư hỗ trợ cho công tác đón dân, khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới theo nghị định số 76/HÐBT ngày 19-5/1984 của Hội đồng Bộ trưởng.
Ngày ban hành: 26/07/1984
Ngày có hiệu lực: 01/07/1984
Trạng thái: Còn hiệu lực