Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20556

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 13-TC/ĐT

Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các công trình thuộc ngân sách địa phương đầu tư
Ngày ban hành: 06/03/1990
Ngày có hiệu lực: 01/04/1990
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 14 TC/HCVX

Qui định tạm thời chế độ quản lý chi tiêu tài chính đối với hệ thống kho bạc Nhà nước.
Ngày ban hành: 06/03/1990
Ngày có hiệu lực: 01/04/1990
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 12-TC/CTN

Thông tư hướng dẫn thu thuế đối với các hoạt động cho thuê nhà, cho thuê đất
Ngày ban hành: 05/03/1990
Ngày có hiệu lực: 05/03/1990
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 07 TT/LB

Hướng dẫn mức chi ngân sách Giáo dục năm 1990.
Ngày ban hành: 27/02/1990
Ngày có hiệu lực: 27/02/1990
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 112-LS/CNR

Ban hành quy phạm kỹ thuật trồng rừng thông Caribee (Pinus Caribaea) (QPN 13 -90)
Ngày ban hành: 26/02/1990
Ngày có hiệu lực: 26/02/1990
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 05 TT/NNVT

Hướng dẫn ngành Nội thương về quản lý và thanh toán nộp Ngân sách Nhà nước tiền hàng tiêu dùng nhập khẩu chính ngạch theo Nghị định thư đối với các nước xã hội chủ nghĩa
Ngày ban hành: 22/02/1990
Ngày có hiệu lực: 01/01/1990
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 74 KH/TL-TC

về việc vay vốn quỹ kuwait để xây dựng công trình thuỷ lợi yazun hạ tỉnh gia lai kon tum
Ngày ban hành: 14/02/1990
Ngày có hiệu lực: 14/02/1990
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 24/BXD-VKT

Ban hành Quy chế đấu thầu trong xây dựng
Ngày ban hành: 12/02/1990
Ngày có hiệu lực: 12/02/1990
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị định 37-HĐBT

Quy định chi tiết thi hành Luật Quốc tịch Việt nam
Ngày ban hành: 05/02/1990
Ngày có hiệu lực: 05/02/1990
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 01/TTLN-90

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự
Ngày ban hành: 01/02/1990
Ngày có hiệu lực: 16/02/1990
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ