Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20176

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư liên tịch 93-TT/LB

Hướng dẫn việc thi hành điều lệ tạm thời về chế độ thu tài chính và chế độ phân phối lợi nhuận xí nghiệp quốc doanh trong ngành nội thương và quyết định về khoản thu của ngân sách địa phương về giao nộp nông sản, thực phẩm
Ngày ban hành: 16/04/1970
Ngày có hiệu lực: 16/04/1970
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 120-CP

Điều lệ quy định phạm vi, giới hạn đường sắt và trật tự, an toàn giao thông vận tải đường sắt
Ngày ban hành: 27/08/1963
Ngày có hiệu lực: 28/08/1963
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ

Tổ chức Hội đồng Chính phủ
Ngày ban hành: 14/07/1960
Ngày có hiệu lực: 26/07/1960
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Hiến pháp Không số

Ngày ban hành: 31/12/1959
Ngày có hiệu lực: 01/01/1960
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Luật 2/SL

Ngày ban hành: 29/12/1959
Ngày có hiệu lực: 13/01/1960
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Hiến pháp Không số

Ngày ban hành: 09/11/1946
Ngày có hiệu lực: 09/11/1946
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 66
Tổng số trong ngày: 2393
Tổng số trong tuần: 24978
Tổng số trong tháng: 6766
Tổng số truy cập: 5180404