Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20427

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 32 TC/CTN

Hướng dẫn việc thực hiện chế độ thuế buôn chuyến trong Ðiều lệ thuế công thương nghiệp và Quyết định số 80-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về giải thể các trạm kiểm soát trên đường giao thông.
Ngày ban hành: 04/04/1987
Ngày có hiệu lực: 04/04/1987
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 27 TT/LB

Về việc lập, xét duyệt kế hoạch và quản lý vốn trong công tác quy hoạch xây dựng.
Ngày ban hành: 04/04/1987
Ngày có hiệu lực: 01/01/1987
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 1/LB-TT

Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và một số chế độ ưu đãi khác đối với công nhân, viên chức làm việc tại Lào và Căm-pu-chia
Ngày ban hành: 30/03/1987
Ngày có hiệu lực: 01/10/1986
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 101/TC-ĐT

Ban hành Chế độ quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Ngày ban hành: 20/03/1987
Ngày có hiệu lực: 01/04/1987
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 20/TC-CĐKT

Hướng dẫn về công tác tài chính, kế toán đối với các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, Tổng cục có thay đổi về mặt tổ chức
Ngày ban hành: 12/03/1987
Ngày có hiệu lực: 27/04/1987
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 19/TT-LB

Hướng dẫn và quy định tạm thời Chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng các khoản lệ phí, tiền phạt và các khoản trích nộp vào tài khoản của Trọng tài kinh tế
Ngày ban hành: 10/03/1987
Ngày có hiệu lực: 10/03/1987
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 784/NQ-HĐNN7

Phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa Việt Nam và Bun-ga-ri
Ngày ban hành: 16/02/1987
Ngày có hiệu lực: 03/03/1987
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 9/TC-NT

Hướng dẫn thi hành chế độ thưởng khuyến khích sản xuất và giao hàng xuất khẩu bằng tiền Việt Nam
Ngày ban hành: 04/02/1987
Ngày có hiệu lực: 19/02/1987
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Chỉ thị 01/NCPL

Về việc xét xử và thi hành án đối với các khoản bồi thường, bồi hoàn, thanh toán tài sản, cấp dưỡng trong các bản án hình sự và dân sự
Ngày ban hành: 20/01/1987
Ngày có hiệu lực: 20/01/1987
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 22/QĐ-KT

Ban hành quy phạm kỹ thuật gây, trồng và kinh doanh rừng tràm (Mêlaleuca Leucadendron L) (QPN 9-86)
Ngày ban hành: 13/01/1987
Ngày có hiệu lực: 30/01/1987
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 197
Tổng số trong ngày: 542
Tổng số trong tuần: 64412
Tổng số trong tháng: 76301
Tổng số truy cập: 6743040