Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20427

văn bản
Số ký hiệu

Chỉ thị 43-LN/KL

Về việc quản lý, bảo vệ và sử dụng hợp lý, tiết kiệm các loại gỗ quý, hiếm
Ngày ban hành: 07/09/1987
Ngày có hiệu lực: 07/09/1987
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 42 TC/CN

Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ tài chính trong sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp.
Ngày ban hành: 18/08/1987
Ngày có hiệu lực: 18/08/1987
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 40-TC/TNVT

Hướng dẫn việc sử dụng vốn thu hồi do bán vật tư tồn kho ứ đọng theo Quyết định số 177-CT ngày 26-5-1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Ngày ban hành: 05/08/1987
Ngày có hiệu lực: 20/08/1987
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 50A-TC/TCT

Quy định thực hiện tạm thời về thuế xuất thuế nhập khẩu đối với linh kiện, chi tiết nhập khẩu để sản xuất lắp ráp các sản phẩm chưa có qui định tiêu chuẩn dạng lắp ráp SKD, CKD, IKD
Ngày ban hành: 31/07/1987
Ngày có hiệu lực: 15/08/1987
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 36 TC/GTBĐ

Hướng dẫn chế độ trợ cấp tiền tầu xe
Ngày ban hành: 28/06/1987
Ngày có hiệu lực: 10/06/1987
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 35 TC/NLTL

Hướng dẫn thực hiện một số vấn đề tài chính theo Quyết định số 88/CT, ngày 19/3/1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.
Ngày ban hành: 25/06/1987
Ngày có hiệu lực: 19/03/1987
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 33/TCCB

Hướng dẫn thành lập tổ chức pháp chế tài chính trực thuộc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc TW
Ngày ban hành: 17/06/1987
Ngày có hiệu lực: 17/06/1987
Trạng thái: Còn hiệu lực

33-TC/VP

Về việc quy định cụ thể Danh mục các mặt hàng được giảm thuế và các mặt hàng có phụ thu về thuế hàng hoá nhập khẩu phi mậu dịch
Ngày ban hành: 29/05/1987
Ngày có hiệu lực: 27/05/1987
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 31 TC/CTN

Quy định về việc xử lý đối với trường hợp mất chứng từ thuế CTN
Ngày ban hành: 16/05/1987
Ngày có hiệu lực: 16/05/1987
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 30 TC/TCCB

Hướng dẫn về chức trách nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tiền lương của tổ chức xổ số kiến thiết ở các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương.
Ngày ban hành: 02/05/1987
Ngày có hiệu lực: 02/05/1987
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 198
Tổng số trong ngày: 549
Tổng số trong tuần: 64419
Tổng số trong tháng: 76308
Tổng số truy cập: 6743048