Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20427

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 10 TC/NT

Chế độ tài chính đối với cán bộ đi công tác ngắn hạn, học tâp,tham quan, khảo sát, dự các lớp huấn luyện được các nước và tổ chức nước ngoài đài thọ.
Ngày ban hành: 24/03/1988
Ngày có hiệu lực: 24/03/1988
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 35/NHNN-TT

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 8-HĐBT ngày 30-01-1988 của Hội đồng Bộ trưởng về thi hành Luật Thuế Xuất Nhập khẩu hàng mậu dịch
Ngày ban hành: 04/03/1988
Ngày có hiệu lực: 04/03/1988
Trạng thái: Ngưng hiệu lực

Thông tư 9/TC-TQĐ

Hướng dẫn chế độ nộp thuế hàng hoá đối với hàng nhập khẩu mậu dịch
Ngày ban hành: 27/02/1988
Ngày có hiệu lực: 27/02/1988
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 05 TC/CTN

Hướng dẫn thi hành pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước và nghị định của Hội đồng Bộ trưởng bổ xung, sửa đổi một số điều về thuế công thương nghiệp, thuế hàng hoá và thuế sát sinh
Ngày ban hành: 03/02/1988
Ngày có hiệu lực: 03/02/1988
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 1-TT/LB

Hướng dẫn chế độ trang phục đối với thanh tra viên thuộc hệ thống Thanh tra Nhà nước
Ngày ban hành: 12/01/1988
Ngày có hiệu lực: 16/09/1991
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 1/LĐTBXH-TT

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 217-HĐBT ngày 14-11-1987 của Hội đồng Bộ trưởng về lao động - tiền lương và xã hội
Ngày ban hành: 09/01/1988
Ngày có hiệu lực: 09/01/1988
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 01 TC/CĐTC

Hướng dẫn việc thực hiện tiền thưởng cuối năm 1987 đối với công nhân viên chức khu vực hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang
Ngày ban hành: 02/01/1988
Ngày có hiệu lực: 02/01/1988
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 78-TC/TCT

Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ tài chính của các đơn vị kinh tế cơ sở theo QĐ 217/HĐBT ngày 14/11/1987 của HĐBT
Ngày ban hành: 31/12/1987
Ngày có hiệu lực: 01/01/1988
Trạng thái: Còn hiệu lực

Pháp lệnh 2A-LCT/HĐNN8

Ngày ban hành: 18/12/1987
Ngày có hiệu lực: 30/12/1987
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 64-TC/NTNT

Hướng dẫn việc trích lập và sử dụng các quỹ dự phòng bồi thường hàng XNK bằng tiền Việt Nam ở các đơn vị kinh doanh XNK Trung ương
Ngày ban hành: 24/11/1987
Ngày có hiệu lực: 01/01/1987
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 195
Tổng số trong ngày: 561
Tổng số trong tuần: 64431
Tổng số trong tháng: 76320
Tổng số truy cập: 6743059